Belgie: Verkeersboetes betalen zolang voorraad strekt

 

Het aantal processen-verbaal rond verkeersveiligheid dat de Antwerpse procureur Bart Van Lijsebeth dit jaar wil afhandelen, ligt ver onder het aantal pv's dat de politiezones in 2002 hebben opgesteld. Door gebrek aan personeel bij het parket kunnen overtreders de dans ontspringen. De procureur heeft de korps-chefs van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen een exact quotum meegedeeld. Dat cijfer geeft het aantal processen-verbaal aan dat het parket per politiezone daadwerkelijk zal afhandelen."Zijn er meer, dan worden die pv's slechts afgehandeld in zover dit binnen het kalenderjaar effectief mogelijk is", laat de procureur weten. Het gaat hoofdzakelijk om pv's voor overdreven snelheid en roodlichtrijden. Als in de loop van het jaar het parket bijkomende middelen krijgt of er een nieuwe wetgeving komt, worden de quota aangepast, zo schrijft de procureur. Kamerlid Jos Ansoms (CD&V) hoopt dat de Senaat de verkeerswet alsnog aanpast. "De senatoren kunnen de procureurs tegemoetkomen en zorgen voor een vlottere administratieve afhandeling van de boetes", zegt Ansoms. "Anders leidt de hele heisa rond de verkeersveiligheid tot niets, omdat tal van pv's gewoon blijven liggen."

 
 
Bron: Gazet van Antwerpen
 
  1-9-2003  


|

FlitsKaart