Belijning van wegen onbegrijpelijk


"Belijning van wegen onbegrijpelijk"
door Harrie Nijen Twilhaar
DEN HAAG - Weggebruikers in ons land raken op provinciale wegen steeds vaker de kluts kwijt, omdat ze de nieuwe markeringen niet begrijpen. De nieuwe lijnen op de weg geven aan wat de maximumsnelheid is. De ANWB vindt dat de overheid snel met betere voorlichting voor weggebruikers moet komen.

Doel van de wijzigingen is meer uniformiteit in markeringen aan te brengen. De nieuwe belijning zal het aantal verkeersborden langs de wegen beperken: het type belijning moet de verkeersdeelnemer duidelijk maken hoe hard hij mag rijden.

Groene strook

Op een aantal wegen in Gelderland en Groningen worden bijvoorbeeld al dubbele lijnen toegepast met daartussen een groene strook. Het gaat daar om een 100 kilometer-weg. Twee strepen zonder groene vulling betekent dat een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt. Een andere verandering die er aan zit te komen, is dat op sommige wegen de doorgetrokken lijn langs de berm verdwijnt en plaatsmaakt voor een doorbroken lijn. Op sommige wegen zal de middenstreep verdwijnen.

De ANWB slaat nu alarm, omdat verkeersdeelnemers niet weten hoe hard ze mogen rijden. Bij aanvang van de weggedeelten staan vaak geen borden waarop de snelheid staat vermeld. "We hebben geen problemen met de nieuwe markering, maar wel met het ontbreken van goede voorlichting" , aldus ANWB-woordvoerder Markus van Tol. De toeristenbond stelt op basis van onderzoek onder leden in zes provincies vast dat de variatie aan lijnen op de wegen één van de grootste struikelblokken is bij het bepalen van de juiste snelheid.

CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur bevestigt dat veel nieuwe wegmarkeringen voor weggebruikers onduidelijk zijn. "Sinds 2004 hebben wij in opdracht van het ministerie van Verkeer adviesrichtlijnen opgesteld voor wegmarkeringen. Die worden stapsgewijs ingevoerd, maar de voorlichting laat te wensen over", aldus CROW-woordvoerder Caroline de Zoeten.

Verantwoording

Rijschoolhouders worden via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen geïnstrueerd om leerlingen te wijzen op veranderingen in de wegmarkeringen. Het ministerie van Verkeer vindt dat het een taak van de provincies is om aanvullende voorlichting te geven, omdat provinciale wegen onder hun verantwoording vallen. De ANBW roept provincies op dat ook te doen. De provincie Zuid-Holland, waar komende tijd veel wegmarkeringen zullen veranderen, laat weten op sommige plekken stickers op hectometerpaaltjes aan te gaan brengen met daarop de toegestane snelheid.

Bron:  De Telegraaf

Melder: Maserati Teun