Beroep arts op noodgeval terecht

 

MIDDELBURG - Huisarts R. van Tol uit Veere heeft zich terecht op overmacht beroepen toen hij op weg naar een spoedgeval in Oostkapelle de maximum snelheid overschreed. De meervoudige strafkamer van de rechtbank in Middelburg kwam gisteren tot deze conclusie. Dat was tevens aanleiding om de arts te ontslaan van rechtsvervolging.
Eerder had officier van justitie R. Rammeloo een geldboete gevorderd van 250 euro, waarvan 80 euro voorwaardelijk. De huisarts reageerde verrast op de uitspraak: ,,Ik ben hier erg blij mee. Ik had verwacht dat men mij schuldig zou verklaren maar dan geen straf zou geven.`` De officier van justitie weet nog niet of hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Het Openbaar Ministerie heeft in de beroering die de zaak in Zeeland heeft gewekt, aanleiding gezien de motivering van het hoger beroep nader uit te leggen.

De huisarts had zich voor hetzelfde feit al eerder moeten verantwoorden voor de Middelburgse kantonrechter. Bij die gelegenheid gaf hij aan door een noodsituatie te zijn gedreven om binnen de bebouwde kom van Serooskerke met een snelheid van 102 kilometer per uur te rijden, waar maar 50 kilometer was toegestaan. De kantonrechter ontsloeg de arts daarop van rechtsvervolging. Het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak bij de rechtbank in beroep. ,,Ik wil best aannemen dat er sprake was van een noodsituatie in verband met een reanimatie``, motiveerde officier van justitie Rammeloo veertien dagen geleden op de zitting van de meervoudige strafkamer zijn eis, ,,maar de snelheidsovertreding was fors.``Levensbelang

Gisteren kwam de rechtbank tot eenzelfde uitspraak als de kantonrechter. In een nadere toelichting op het vonnis werd aangegeven dat de arts een keuze had moeten maken tussen zijn plicht om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn en de plicht om zich aan de maximum toegestane snelheid te houden. De tijdwinst die met snel rijden werd behaald leverde kostbare minuten op die van levensbelang hadden kunnen zijn.

Het belang van de huisarts om snel ter plaatse te zijn is volgens de rechtbank des te groter nu de aanrijtijden van de ambulances op het platteland doorgaans langer zijn en de huisarts vaak eerste hulp moet verlenen. De meervoudige strafkamer had mede in overweging genomen dat de snelheidsovertreding plaats vond op een recht en overzichtelijk stuk weg. Op andere delen had de arts zich wél gehouden aan de voorgeschreven snelheid omdat de omstandigheden ter plaatse dat vergden.Aangeschoten wild

De opstelling van het Openbaar Ministerie bracht de gemoederen in Zeeland danig in beweging. Voorzitter P. de Doelder van de Zeeuwse huisartsenvereniging zei de indruk te hebben dat zijn beroepsgroep steeds meer door politie en justitie op de huid worden gezeten. ,,Wij beginnen ons zo langzamerhand aangeschoten wild te voelen.`` Een inwoner uit Westkapelle bood spontaan aan voor de huisarts de geldboete te betalen als het zover mocht komen.

De familie van een man uit Etten-Leur die in Terneuzen om het leven kwam bij een botsing met een politieauto, verweet de officier van justitie met twee maten te meten . Dat zou zijn gebeurd door de politieman die tijdens een achtervolging zonder gebruikmaking van optische signalen de snelheidslimiet fors had overschreden, niet strafrechtelijk te vervolgen en de huisarts die op weg naar een spoedgeval te hard reed, wel aan te pakken.

 
 
Bron: provinciale Zeeuwse Courant
 
  28-11-2002  


|

FlitsKaart