Bezwaren bekeuringen Blijhamsterweg Bellingwolde1828x

BELLINGWOLDE - De makers van de website Flitsservice.nl raden automobilisten, die onlangs een bekeuring hebben gekregen op de Blijhamsterweg bij Bellingwolde, aan om deze niet te betalen.

Wegens wegwerkzaamheden mocht er op de provinciale weg tijdelijk maar 50 kilometer per uur worden gereden. Volgens Flitsservice.nl was deze nieuwe maximumsnelheid niet duidelijk aangegeven. De makers van de site raden gedupeerden dan ook aan om bezwaar te maken tegen de bekeuring.

In korte tijd zijn tientallen mensen op de weg bekeurd voor te hard rijden. Vier automobilisten moesten zelfs hun rijbewijs inleveren, omdat ze meer dan 50 kilometer per uur te hard reden.

Interview


En waar het begon


Streekblad schreef: Flitsservice.nl: 'Bebording klopt niet'

Op de Blijhamsterweg, tussen Blijham en Bellingwolde, gingen de afgelopen weken veel snelheidsovertreders op de bon. Vier automobilisten moesten zelfs hun rijbewijs inleveren. Volgens Flitsservice.nl is dit onterecht, omdat de bebording op genoemde weg niet klopt.

Volgens de site probeerde de wegbeheerder op de Blijhamsterweg een snelheidsbeperking aan te geven van 50 kilometer per uur. Deze beperking geldt in de bebouwde kom van Blijham, maar had volgens Flitsservice.nl direct herhaald moeten worden na het uitrijden van de bebouwde kom. Dit is echter niet gebeurd, waardoor automatisch de maximumsnelheid van 80 km/h weer geldt, vanaf dit zogenoemde H2-bord dat het einde van de bebouwde kom aangeeft.

A1-bord

"Een eind verderop stond echter wel opnieuw een A1- bord met een maximumsnelheid van 50 km/h, wat zou suggereren dat vanaf die plek alsnog deze snelheid als maximum zou gelden. Echter gold deze snelheid maar gedurende ongeveer tweehonderd meter, aangezien vlak erna alweer een van de vele zijwegen aan de Blijhamsterweg volgde. De wetgeving vertelt ons dat een snelheidsbeperking weer herhaald moet worden na een dergelijke zijweg. Immers, automobilisten die vanaf de zijweg de Blijhamsterweg oprijden kunnen zonder extra bord nooit op de hoogte zijn van de geldende snelheidsbeperking. Op het zeer korte stukje dat de maximumsnelheid officieel daadwerkelijk 50 km/h was moet door de politie bovendien nog rekening worden gehouden met de reglementen die zeggen dat snelheidscontroles pas na een vastgestelde afstand na een snelheidsbeperking mogen worden gehouden. Deze reglementen vinden hun bestaansrecht in het feit dat automobilisten altijd een kleine tijd nodig hebben om zich te kunnen aanpassen aan een nieuwe maximumsnelheid", aldus Flitsservice.nl.

Contact

Flitsservice.nl heeft ter plekke contact gehad met een agent, die met een lasergun in de weer was. "Deze agent bevestigde dat de bebording op het eerste gedeelte van de weg niet klopte, maar hij dacht dat de snelheidsbeperking wel gold op het gedeelte waarop hij de controle uitvoerde. Daarbij ging hij er ten onrechte vanuit dat de zijwegen als uitritten golden. Na een uitrit hoeft er immers geen herhaling plaats te vinden van de snelheidsbeperking.
Een definitie van een uitrit is nooit vastgelegd in de wetgeving. Echter, de politie heeft wel richtlijnen waaraan een uitrit moet voldoen, wil het als een echte uitrit gelden."

Bezwaarschrift

Flitsservice.nl roept alle automobilisten die op genoemde weg op de bon zijn geslingerd op om een bezwaarschrift in te dienen, alhoewel men de kans klein acht dat de bekeuringen gecorrigeerd of vernietigd worden. Dit blijkt namelijk uit de reactie van de persvoorlichting van politie. "Na overleg kregen we te horen dat de politie 'geen tijd meer gaat steken in dit soort zaken die ons handenvol werk kosten om uit te zoeken'. Informatie konden we op onze buik schrijven en bekeuringen corrigeren of vernietigen was al helemaal uit den boze. Ook op de vraag of de politie het met ons eens was dat de bebording niet klopte bleef het akelig stil, waarmee het antwoord eigenlijk al gegeven is. Toevalligerwijs zijn alle 50 km/h-borden enkele uren na ons telefoontje omgedraaid, waarmee de onduidelijke situatie opeens een stuk helderder is geworden."

Hulp

Wie desondanks een bezwaarschrift wil indienen kan terecht op de site Flitsservice.nl. Men kan daarbij hulp krijgen via het forum van de site.
Flitsservice.nl is een site met onder meer veel foto's en commentaren over snelheidscontroles, radardetector testresultatenen informatie over de GSM flitsservice (flitsmeldingen per SMS op mobiele telefoon).

Bron:  Flitsservice.nl

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram