Bijna 700.000 boetes in vijf jaar voor hufterig gedrag

 

Hagenaars krijgen meeste hufterboetes

De boete voor hufterig gedrag die het meest wordt gegeven in Nederland, is die voor foutparkeren op een gehandicaptenplaats. Tussen 2007 en 2011 kregen meer dan 200.000 automobilisten daar een bon voor. Dat blijkt uit onderzoek naar hufterboetes door RTL Nieuws.

Samen met bijvoorbeeld rechts inhalen is hufterig gedrag in het verkeer goed voor meer dan 300.000 boetes. Deze categorie wordt gevolgd door wildplassen, waarvoor in dezelfde periode meer dan 100.000 mensen op de bon gingen.

RTL Nieuws stelde een lijst samen van boetes voor hufterig gedrag, zoals wildplassen, vandalisme en openbare dronkenschap. In combinatie met gegevens van het Centraal Justitieel Incasso Bureau over aantallen boetes en woonplaats van de overtreder levert dat een 'hufterkaart' van Nederland op.

Veel boetes in Randstad
Bij elkaar zijn de 686.086 hufterboetes goed voor meer dan 78 miljoen euro. Hagenaars worden, omgerekend naar aantal inwoners, het meest beboet.

Rotterdammers staan op de tweede plaats, gevolgd door inwoners van Amsterdam en Almere. De Randstad is sowieso oververtegenwoordigd in de lijst met hufterboetes. De eerste gemeente buiten de Randstad is het Noord-Brabantse Grave.

Opvallend is dat in sommige gemeenten bepaalde overtredingen vaker voorkomen. Zo wonen in Almere relatief veel verkeershufters, blinken Amsterdammers uit in wildplassen en worden aan Haaksbergers de meeste boetes uitgedeeld voor hondenpoep.

Mogelijk worden de verschillen in geconstateerde overtredingen deels veroorzaakt door gemeentelijk beleid dat gericht is op de aanpak van een specifieke vorm van overlast. Zo heeft Den Haag relatief weinig stadswachten, maar worden die stadswachten wel geïnstrueerd een zogenoemd 'zero-tolerance'-beleid te hanteren.id te hanteren.

 
 
Bron: RTL Nieuws
 
  2-9-2013  


|

FlitsKaart