Boeteregen volgend jaar 20 procent groter

 

DEN HAAG - Het aantal verkeersboetes zal volgend jaar met 20 procent toenemen. Het ministerie van Justitie houdt rekening met meer dan 10,5 miljoen bekeuringen. Samen met de andere transacties die het boetekantoor uit Leeuwarden int, leveren de bekeuringen Justitie volgend jaar €652 miljoen op. Dit jaar verwacht het ministerie €550 miljoen aan boetes.Vanwege de groeiende bonnenregen neemt het aantal personeelsleden van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden andermaal toe. Op papier stijgt het aantal volledige arbeidsplaatsen van 437 naar 664. Voor een groot deel is deze toename te danken dat voor het eerst medewerkers zijn meegeregeld die de boetes van regioplannen verwerken. In de praktijk zullen er vijftig tot zestig man extra bij komen.Bij het voorspelde aantal acceptgiro's heeft het ministerie de bekeuringen die voortvloeien uit verkeersveiligheidsplannen nog niet meegerekend. Afgaande op de afgelopen jaren zal dit het aantal bonnen dat de politie volgend jaar uitdeelt met enkele honderdduizenden verhogen.

 
 
Bron: Bron:  Leeuwarder Courant (papieren editie)
 
  21-9-2004  


|

FlitsKaart