Boetes om de begroting te dekken!16/09/2008 Verkeer

Justitie wil een half miljoen extra verkeersboetes van gemiddeld 80 euro uitdelen. Kassa voor Justitie: 40 miljoen euro.

In zes stedelijke regio’s begint een proef met kilometerheffing. In 2010 neemt minister Camiel Eurlings (CDA, Verkeer) een proef met 60.000 voertuigen. In 2011 worden vrachtauto’s onderworpen aan de kilometerheffing, vanaf 2012 volgen de personenauto’s. Vooruitlopend hierop wordt de aanschafbelasting op nieuwe auto’s in 2009 verlaagd. Het hiervoor benodigde bedrag wordt via extra wegenbelasting opgebracht door alle andere automobilisten.

 
 
Bron:  Elsevier
 
  Melder: Hoppe
 Flitsservice.nl wordt gehost door:

Prolocation banner