Boetetarieven in twee fasen verhoogd (vanaf 01-01-2011)2615x

Justitie gaat de tarieven voor boeten en transacties in twee fasen verhogen. Op 1 januari 2011 gaan de tarieven met 15 procent omhoog; een jaar later volgt een verhoging met nog eens 20 procent. Ook wachten met betalen van een boete wordt duurder: de procentuele opslag bij de eerste en tweede aanmaning gaat in 2012 omhoog.

Verhoging van de boeten en transacties is een van de maatregelen die minister Hirsch Ballin in de Justitiebegroting 2011 aankondigt om de verkeersveiligheid te vergroten. Volgens de bewindsman gaat van hogere boetes een preventieve werking uit: wie een hoge boete wil vermijden, zal zorgen dat hij zich netjes aan de verkeersregels houdt. Behalve een verhoging van de boetes, kondigt de bewindsman ook een striktere handhaving aan. Het accent zal hierbij vooral liggen op overtredingen die - zo blijkt uit ongevalsanalyses - de meeste slachtoffers in het verkeer veroorzaken: te hard rijden (met name bij wegwerkzaamheden), rijden onder invloed en door rood licht rijden.

De aangekondigde verhogingen hebben tegelijk ook tot effect dat de tekorten op de Justitiebegroting, veroorzaakt door de teruglopende ontvangsten uit boeten en transacties, vanaf 2012 naar verwachting zullen worden gedekt.

Effici├źnt en effectief
Vervanging van de huidige analoge flitspalen door digitale, moet leiden tot (verdere) verbetering van de verkeershandhaving. De verkeersovertredingen die deze flitspalen constateren, kunnen effici├źnter worden verwerkt, met als gevolg dat de overtreder sneller met de gevolgen van zijn daad wordt geconfronteerd.
Verder gaat Justitie nieuwe trajectcontrolesystemen aanschaffen. Deze zijn in de toekomst ook inzetbaar op wegen waar een 'dynamische' maximumsnelheid gaat gelden. Met dynamische maximumsnelheden vinden nu op verschillende locaties proeven plaats.

Bron:  Rijksoverheid

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Uit de ongevalsanalyses blijkt dat snelheid maar voor een heel klein deel invloed heeft op het aantal dodelijke ongelukken. Het verhaal dat de Overheid ons hier op de mouw aan het spelden is, is een grote leugen om de verhoging binnen 1 jaar van 38% (ja 38% verhoging) te verkopen.

Het uitrollen van het systeem van de dynamische snelheden is een manier om nog meer boetes uit te schrijven. Door de snelheid via de matrixborden te verlagen naar absurde waarden (denk maar aan de snelheidsdeken met een Vmax van 50 km/u gedurende de laatste weken) zullen op die plekken de controles geïntensiveerd worden.