Bonnenquota in hele land

 

Burgers en politici reageren verontwaardigd op de bonnenregen waartoe agenten worden gedwongen. Niet alleen in Rotterdam, maar in heel het land worden politiemensen verplicht om in sommige gevallen zelfs 250 boetes per jaar te schrijven.

Agenten klagen steen en been dat ze niet meer serieus worden genomen en op straat worden uitgelachen als ze het bonnenboekje trekken omdat het publiek denkt dat hij zijn quotum niet haalt. "Door deze ridicule opdrachten is het gezag van de politie in het geding", zegt voorzitter Han Busker van de Nederlandse Politievakbond.

"Onmiddellijk schrappen van de quota is de enige oplossing en verder moeten we zorgen dat managers het niet langer voor het zeggen hebben. Cijfers regeren en dat is de dood in de pot, want agenten zijn echt wel in staat zelf te bepalen wat nodig is voor een veiliger samenleving."

Zaterdag onthulde De Telegraaf dat in Rotterdam agenten gekort worden op hun salaris als ze niet meer dan 120 bonnen uitdelen. Maar uit de grote stroom reacties die binnenkwamen, blijkt dat vrijwel elk korps zijn werknemers dwingt zelfs meer dan tweehonderd bekeuringen per jaar uit te schrijven op straffe van het niet verlengen van contracten, inleveren van salaris of het passeren voor een promotie.

Ontslag

Een agent meldt dat aspiranten van het regiokorps Utrecht minimaal 50 bekeuringen per kwartaal moeten uitschrijven. "Gebeurt dat niet dan krijgen ze een onvoldoende beoordeling en geen periodieke salarisverhoging. Als ze tweemaal het quotum niet halen, volgt ontslag."

Een andere politieman vertelt: "Ondanks dat het quotum uit de prestatiecontracten is gehaald, moeten wij in Zuid-Holland-Zuid nog steeds 150 bekeuringen op jaarbasis schrijven. Ik heb verzocht dit beleid zwart op wit te krijgen, maar krijg het niet. Ons wordt echter wel voorgehouden dat we op het salaris gekort worden als we het aantal niet halen."

Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en SP vindt dat de korpsen doorslaan en eist opheldering van demissionair minister Hirsch Ballin (Justitie). De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk morgen de kwestie.

In 2007 werden bonnenquota uit de landelijke prestatiecontracten gehaald. Maar korpsen blijken dus zelf hun agenten te dwingen een minimumaantal boetes uit te schrijven. De VVD vindt dat dit niet kan. "Juist dit systeem is de oorzaak van onzinboetes", vindt Kamerlid Hennis. De PvdA vindt dat de politie een verkeerd voorbeeld geeft. "We slaan door als een goeie agent die z'n quotum niet haalt z'n periodiek niet krijgt", aldus Kamerlid Kuiken.

 
 
Bron: Telegraaf
 
  27-9-2010  


|

FlitsKaart