Boosheid over snelheidscontrole5020x

DORDRECHT - Automobilisten tonen zich verbolgen over de manier waarop de politie Zuid-Holland Zuid de snelheidscontroles ...


De camera staat achter een container. FOTO FLITSSERVICE.NL


...op de Moerdijkbrug heeft hervat. De camera staat verborgen achter een container en richt zich op het verkeer in de richting van Dordrecht.

De Brabantse scholier MarcoV (15) uit Fijnaart brengt op www.flitsservice.nl met een reportage uitgebreid in beeld hoe de politie haar zaken op de brug heeft geregeld. Onmiddellijk na plaatsing van zijn reeks fotos stroomden de verontwaardigde reacties binnen.

,,De controle is aan het eind van de brug en dus aan het eind van het traject waar aan de weg wordt gewerkt. Bovendien zijn er nu helemaal geen wegwerkzaamheden. Toen ik mijn fotos maakte was er niets. Mensen begrijpen hier niets van, vertelt Marco. ,,Zij reageren hier agressief op omdat zij dit geniepig vinden.

In zijn reportage legt MarcoV de vinger op nog een wonde en dat is dat de boetes voor snelheidsovertredingen worden verhoogd op plaatsen waar aan de weg wordt gewerkt. ,,Daar kun je bezwaar tegen maken als er geen wegwerkzaamheden werden verricht op het moment dat je werd geflitst. Maar de meesten weten dat niet, aldus MarcoV, die geregeld politiecontroles meldt op internet.

In 2005/2006 zijn door justitie 80.000 bekeuringen uitgedeeld wegens snelheidsovertredingen op de Moerdijkbrug. Volgens het parket van de Officier van justitie in Dordrecht zijn ongeveer 4000 bekeuringen vernietigd na bezwaren van diverse aard, en dat zou niet meer zijn dan normaal ,,Van een klein deel van de boetes is de verhoging afgehaald omdat mensen aanvoerden dat er geen wegwerkzaamheden waren toen zij werden bekeurd, aldus Justitie. ,,Vanzelf gaat dat niet. Mensen moeten echt zelf bezwaar aantekenen. Uiteindelijk is niet een van die bekeuringen door de rechter beoordeeld.

Politiewoordvoerder Marine de Bas reageert enigszins geïrriteerd op de verwijten: ,,Hier is sprake van een omgekeerde redenering. Automobilisten moeten zich gewoon aan de snelheidsbeperkingen houden. Die is er onder meer om de wegwerkers te beschermen en omdat je op plaatsen waar wordt gewerkt gewoon risicos loopt als je harder rijdt. Mensen kunnen wel allerlei excuses verzinnen voor het te hard rijden, maar de consequenties daarvan vinden zij op de deurmat.

Volgens de politiewoordvoerder was het aantal bekeuring in 2005/2006 aanvankelijk heel erg hoog. ,,De mensen moesten wennen, maar het percentage overtreders liep snel terug en bedroeg uiteindelijk niet meer dan vier procent en dat is normaal. Dat wij op de Moerdijkbrug nu een container gebruiken is om de apparatuur te beschermen. Dat is wat anders dan stiekem doen.

Zolang er betonconstructies op de brug staan, zal Rijkswaterstaat de snelheidsbeperking niet optrekken van 70 tot bijvoorbeeld 90 kilometer per uur. Het is een standaardmaatregel dat de snelheid bij dergelijke constructies wordt beperkt tot 70 kilometer per uur.

Bron:  AD de Dortenaar

Melder: QuuQ

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram