Brabant Zuid-Oost: VHT werkt met digitale snelheidsapparatuur1433x

Sinds vorige week werkt het team Verkeershandhaving van Politie Brabant Zuid-Oost ook met mobiele digitale snelheidsapparatuur. Zo beschikt het team over vier burgerauto’s waarin de nodige apparatuur is geïnstalleerd en over negen ‘losse’ sets, bedoeld om op statief te worden geplaatst. Het grote voordeel van de nieuwe flitsapparatuur is dat hiermee veel tijdwinst wordt geboekt bij de verwerking. De vrijgekomen politiecapaciteit kan dan voor andere verkeerszaken worden gebruikt.

Tijdwinst
Bij de conventionele snelheidsapparatuur wordt gebruik gemaakt van een filmrol. Wanneer de film is volgeknipt moet deze in een fotolab ontwikkeld worden. Hierna pas kan de film uitgelezen worden. Al met al een tijdrovende klus. Dankzij de digitalisering komt dit hele proces te vervallen. Een tijdwinst in de verwerking van ongeveer acht dagen.

Onzichtbare flits
Een operationele set bestaat uit een statief. Daarop bevestigd wordt de radarunit en de camera met flitseenheid. Deze set is verbonden met een laptop en een computer, gemonteerd in het dienstvoertuig. De camera is voorzien van een infrarode flitseenheid die bij elke opname een onzichtbare flits afgeeft. Met behulp van het beeldscherm van de laptop kan de bedienaar direct zien of de digitale foto van de snelheidsovertreder gelukt is. Het gaat erom dat het kenteken van het voertuig goed leesbaar is. De bedienaar kan eventueel direct de foto verscherpen. De computer zorgt voor de aansturing van het geheel.

Rijgedrag
Weggebruikers kunnen de bekeuring nu een week eerder verwachten dan met de conventionele apparatuur. Hierdoor wordt de tijd tussen het begaan van de overtreding en het moment dat de overtreder de bekeuring ontvangt bekort. Het effect om het rijgedrag daarop aan te passen wordt daarmee vergroot en dat bevordert uiteindelijk de verkeersveiligheid. Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) leverde de digitale snelheidsapparatuur.


Bron:  Politie.nl

Melder: De Nachtkoerier

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram