Brede steun voor harde aanpak verkeershufter519x

Hufterig gedrag in het verkeer verdient een snoeiharde aanpak, vinden politici, belangenorganisaties en ook de politie. Partijen vragen zich wel af of meer bonnen uitschrijven de oplossing is om verkeersveiligheid af te dwingen.

De directeur van het SWOV, een belangrijke verkeersveiligheidsadviseur van het kabinet, riep in deze krant op om miljoenen extra boetes voor te hard rijden uit te delen. Uit de nieuwste cijfers, die gisteren verschenen, blijkt dat er in 2016 zo'n 350.000 mensen zijn aangehouden en een kleine 8 miljoen zijn bekeurd voor te hard rijden.

Maar het is nog lang niet zoveel als de topadviseur voor ogen heeft. Hij wil dat het aantal bekeuringen 'weer terugkomt op het oude niveau'. Op het hoogtepunt in 2007 werden er 1,5 miljoen mensen staandegehouden en zijn er zo'n 9,6 miljoen hardrijders vastgelegd door flitskasten. "Wij maken ons ook heel erg zorgen om de verkeersveiligheid", reageert belangenorganisatie ANWB bij monde van woordvoerder Ad Vonk. "In het belang van de slachtoffers móét je meer handhaven."

Als het ANWB ligt moet de politie ook veel vaker mensen aanspreken. "De politie moet aanbellen, bij de mensen thuis. 'U heeft al 15 boetes dit jaar. Wat bent u van plan?" De aanpak van de verkeershufter kan veel harder."

Beter systeem
Korpschef van de politie Nederland Erik Akerboom beaamt ook dat 'een beter boetesysteem' en 'meer boetes' bij kunnen dragen aan de verkeersveiligheid. Er moet echt een einde komen aan dat domme flitsen op 10-baanssnelwegen als mensen daar een paar kilometer te hard rijden", briest PVV-Kamerlid Barry Madlener op zijn beurt.

"Vroeger was de politie zichtbaar in snelle Porsches, maar tegenwoordig jagen flitskasten nietsvermoedende hardwerkende mensen op kosten. Het doel? De staatskas spekken. Terwijl het juist moet gaan om handhaving bij echt gevaarlijke situaties."

Ook regeringspartij VVD wil dat de politie zich vooral op ernstige overtredingen richt. Te denken valt aan zaken als door rood licht rijden, bumperkleven en rechts inhalen. Het liberale Kamerlid Barbara Visser is het echter oneens met het voorstel om een soort bonnenquotum neer te leggen. "Dan gaat het alleen maar om een bepaald aantal boetes binnenhalen. Juist de verkeersveiligheid telt."

Terecht hoog bedrag
GroenLinks hoopt dat er zo min mogelijk boetes hoeven te worden uitgedeeld, omdat iedereen zich dan gedraagt op de weg. Kamerlid Liesbeth van Tongeren: ,,Tot die tijd wil ik graag veel meer trajectcontroles zien, zodat we ons permanent aan de maximumsnelheid houden. En het is volstrekt terecht dat er hoge boetes zitten op weggedrag van mensen waardoor ze zichzelf en anderen in gevaar brengen."

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de nieuwste ongevallencijfers. Daaruit blijkt dat in 2015 niet alleen het aantal verkeersdoden is opgelopen (van 570 naar 621), maar dat ook het aantal ernstig gewonden tot recordhoogte is gestegen (van 20.700 naar 21.300).

Bron:  Algemeen Dagblad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

GroenLinks wil veel meer trajectcontroles zodat iedereen zich aan de Vmax gaat houden. Jammer dat ze hiermee niet de dodelijke ongelukken gaat voorkomen die veroorzaakt worden door voertuigbeheersing, voorrangsfouten, onoplettendheid etc etc.
Wij zijn erg benieuwd hoe GroenLinks deze dodelijke slachtoffers gaat voorkomen.