'Brievenbus' voor vlotter verkeer

 

Verkeer op grote en drukke kruispunten kan in de toekomst sneller doorstromen als een zogeheten 'brievenbus' wordt aangelegd.

[Zie bronlink voor illustratie]

De brievenbus is een lage maar brede onderdoorgang die uitsluitend voor personenauto's is bedoeld. Een dergelijke 'doelgroepvoorziening' is in Nederland nog niet te vinden.

Het idee van het Deventer ingenieursbureau Witteveen + Bos lijkt in eerste instantie sterk op de viaducten tussen de rijbanen zoals die bijvoorbeeld in het Belgische Luik zijn te vinden. Eminent verschil is dat daar álle snelverkeer van de snelle ongelijkvloerse kruisingen gebruik kan maken. De brievenbus laat met zijn bescheiden hoogte van 2.75 meter alleen personenauto's passeren. Het enige nadeel is misschien dat de chauffeur de neiging heeft te bukken. Te forse bussen en vrachtwagens worden drie keer visueel gewaarschuwd en krijgen even zo vaak een 'ontsnappingsroute' naar het gelijkvloerse kruispunt aangeboden.

De eenvoud van de aangedragen oplossing is verbluffend. Nu zijn de meeste doelgroepvoorzieningen in het verkeer nog bestemd voor taxi's, bussen of vrachtverkeer, terwijl personenauto's ruimschoots in de meerderheid zijn. Bij die groep valt derhalve de meeste winst te boeken. Files op overbelaste kruispunten behoren volgens verkeersdeskundige Jongenotter van Witteveen + Bos dank ook tot het verleden 'omdat de capaciteit van het kruispunt sterk wordt vergroot'. Op de doorgaande richting is zelfs sprake van een verdubbeling.

Tegelijkertijd profiteren overige weggebruikers, automobilisten maar ook fietsers en voetgangers, met kortere wachttijden bij de verkeerslichten. De snellere doorstroming heeft uiteraard gunstig emissie-effecten: de kwalijke uitstoot van CO2 wordt gereduceerd, hinderlijke geluidsbelasting neemt af.

 
 
Bron: De Stentor
 
  5-10-2007  


|

FlitsKaart