Britse geleerden: Flitspaalsucces is een misvattingx

Vijf Britse professoren hebben zich aangesloten bij de kritiek op een recent verschenen rapport dat het flitspaalsucces in het Verenigd Koninkrijk zou aantonen. In een recent verschenen rapport van de Department for Transport (DfT) wordt het effect van flitspaal geëvalueerd.Volgens het rapport daalde het aantal overtreders in de buurt van een snelheidscontrole gemiddeld met 32%. Het aantal dodelijk of ernstig gewonde slachtoffers daalde volgens het rapport gemiddeld met 39%. Opmerkelijk is dat in het Verenigd Koningrijk de flitspalen effectiever waren dan de mobile snelheidscontroles, omdat dit in Nederland volgens een onderzoek van SWOV juist andersom is. Flitspalen moeten in het Verenigd Koninkrijk zeer zichtbaar zijn, terwijl de Nederlandse visie is om snelheidscontroles juist zo min mogelijk zichtbaar te maken.Hoewel het rapport rekening houdt met het feit dat de slachtofferreductie ook door andere factoren mogelijk zijn, staan de onderzoekers pal achter de gegeven cijfers. Hieruit volgend is de Britse campagne “Safespeed” via open brieven een actie begonnen om de onderste steen boven te krijgen. Paul Smith van de Safespeed campagne is van mening dat het rapport juist te weinig rekening houdt met die andere factoren, zodat het succes van de flitspalen gunstiger lijkt dan het in werkelijkheid is.In aansluiting van wetenschappelijke analyses en kritiek hebben nu vijf professoren zich aangesloten bij de kritiek van Safespeed. De statistieken zouden namelijk een essentiële fout bevatten. Cijfers als deze hebben altijd een foutmarge. De indruk is ontstaan dat men binnen die foutmarge de (gunstige) bovengrens heeft gekozen om het publiek mee voor te lichten.De onderzoeker – professor Heydecker – is meerdere malen gewezen op de statistische fouten van zijn rapport. Desondanks blijft Heydecker bij de resultaten van zijn rapport. Heydeckers gedrag wordt door de senior academici dan ook “frauduleus” en “misleidend” genoemd. “De externe factoren die ook voor verkeersveiligheid verbetering konden zorgen worden in het rapport wel genoemd, maar er wordt geen enkele poging gedaan om te kijken hoe groot de rol van deze factoren is geweest.”Safespeed is van mening dat het Britse flitspaalbeleid tot een volslagen ramp is geworden op de Britse wegen. Daarbij lijkt het, dat het publiek zich massaal laat misleiden door niet ter zake doende argumenten. Uit het rapport blijkt dat 80% van de Britten gunstig tegenover flitspalen staan. Vergelijk Nederland, waarbij 80% van de automobilisten deze mening zou hebben volgens SWOV. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SARTRE – een organisatie die gespecialiseerd is in pan-Europese publieksmisleiding met betrekking tot snelheidsonveiligheid.

Bron:  SafeSpeed

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram