Brommers mogen harder op de weg1769x

Brommers mogen binnen de bebouwde kom voortaan 45 kilometer per uur rijden. Dat is beter voor de verkeersveiligheid, zo maakte minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) bekend na afloop van de ministerraad.

Sinds 1999 moeten brommers binnen de bebouwde kom op de weg rijden, maar met maximaal dertig kilometer per uur. Het snelheidsverschil met auto’s is echter gevaarlijk, meent de bewindsman.

Ongelukken

"Een verschil van twintig kilometer per uur is te groot." Daarom wordt dat nu ongeveer gelijkgetrokken, zodat alle verkeersstromen ongeveer even hard gaan. "Dan wordt er minder ingehaald, en gebeuren er minder ongelukken."

Eurlings wil de maatregel zo snel mogelijk doorvoeren. Hij is niet bang dat jongeren hun brommer verder gaan opvoeren, nu de maximumsnelheid wordt verhoogd. "Daarop blijven we streng controleren."

Regering.nl schreef: Bromfiets mag 45 km per uur op de rijbaan

Nieuwsbericht | 23-11-2007

De maximumsnelheid van de bromfiets op de rijbaan wordt verhoogd naar 45 km per uur. Zo kunnen bromfietsers beter meerijden met het autoverkeer.

Bromfietsers moeten binnen de bebouwde kom meestal op de rijbaan rijden. Zij mogen nu maximaal 30 km per uur, terwijl auto's meestal 50 km per uur mogen. Dit leidt tot irritaties, onveilige situaties en doorstromingsproblemen.

Door de maatregel neemt de kans op onveilige situaties tussen bromfietsers en automobilisten af.

De maximumsnelheid van de bromfiets op het (brom)fietspad verandert niet.. Dit is 30 km per uur binnen de bebouwde kom en 40 km per uur buiten de bebouwde kom.
Andere vervoermiddelen

De maximumsnelheid van gehandicaptenvoertuigen op de rijbaan wordt ook 45 km per uur.

Voor de snorfiets blijft een maximumsnelheid van 25 km per uur gelden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

De nieuwe maximumsnelheid van de bromfiets op de rijbaan gaat waarschijnlijk medio 2008 in. Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd.

Bron:  Nu.nl

Melder: Bussloo

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram