Buisdetectie kan detectielus op termijn verdrijven

 

Nieuwe ondergrondse 'verspieders' als alternatief voor de 'oppervlakkige' detectielus. Zo kan de 'microloop' worden gekenschetst die eind vorig jaar operationeel werd op de A2 bij het Limburgse Kelpen. Extra kosten vanwege de horizontale boring voor een sensorbuis van 60 à 80 cm onder het wegdek, kunnen in vergelijking met de kwetsbare bovengrondse detectielus binnen drie à vier jaar worden terugverdiend, meent projectleider Paul Bruinsma van de directie Limburg van Rijkswaterstaat.Toch zal 'Kelpen' er niet toe leiden dat binnen een paar jaar de oude, vertrouwde detectielus het veld zal ruimen. Zij zijn oud en vertrouwd en kunnen bogen op een traditie van enkele tientallen jaren als signaalgevers in het Nederlandse hoofdwegennet. Vanwege de hoge kosten van wegafzetting dient zich wel een toepassingsmogelijkheid aan bij noodzakelijke vervanging van de detectielussen door toenemende verkeersdruk of beschadigingen, meent directeur Peter Bolwerk van TEC Traffic Systems; leverancier van het buissysteem met de ingebouwde en verplaatsbare magneetsensoren.
Door de wegbelasting leggen de rechter detectielussen vaak het eerst het loodje. In de praktijk moeten op zo'n locatie dan al gauw vier aan elkaar gekoppelde lussen vervangen worden. Ook vanwege regulier wegonderhoud moeten lussen om de vier à vijf jaar opnieuw ingeslepen worden, benadrukt Bruinsma. In alle gevallen leidt dat tot kostbare wegafzettingen, veelal in de nachtelijke uren of in de weekends. 'En dat is doorgaans duurder dan de kosten van één boring voor de 'microloop' waarmee per autosnelweghelft 4500 euro is gemoeid', voegt Bolwerk toe.
In tegenstelling tot de detectielus, die veranderingen in het elektromagnetisch veld registreert, meten de sensors van de 'microloop' veranderingen in het aardmagnetisch veld. Volgens Bruinsma zijn de uitkomsten van de microloop-sensors veelbelovend: 'Testresultaten van een proef op de A12 bij Harmelen bevestigen dit.'
Koelkast
Verdere toepassing van de microloop dreigt echter te stagneren door bezuinigingen, vreest Bruinsma. Zo werden 'loops' op de A76 bij Bocholtz al geschrapt en verdwenen onder meer in Noord-Holland 'loop'-plannen in de koelkast vanwege de extra investerings- en aanlegkosten.
Volgens Bruinsma en Bolwerk zijn de kosten op langere termijn evenwel lager. Pluspunt van de 'microloop' is dat de sensors onder het wegdek verschoven kunnen worden. Bij bovengrondse verlegging van rijstroken of wanneer tijdelijk drie-op-twee-stroken worden gelegd, kunnen de sensors in een carrier op een soort geleiderail in de onderaardse buis het spoor letterlijk blijven volgen en de juiste verkeersgegevens door blijven geven.

 
 
Bron: Verkeerskunde
 
  9-8-2003  


|

FlitsKaart