Burger ergert zich aan 'bonnenschrijver'x

AMSTERDAM - Agenten in ons land worden momenteel doodmoe van burgers die bij iedere bekeuring klagen dat die bon alleen maar wordt uitgeschreven omdat de politieman- of vrouw het verplichte quotum moet halen.Sinds De Telegraaf vorige week bekendmaakte dat een agent tenminste driehonderd boetes per jaar moet uitschrijven, zijn de gemoederen bij burgers en politiemensen danig verhit. "Er is een heel vervelende situatie ontstaan", zegt waarnemend voorzitter van de raad van hoofdcommissarissen Peter van Zunderd, tevens hoofd van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). In een gesprek met deze krant slaat hij namens alle agenten terug.Commentaar"Het verhaal dat de Nederlandse Politiebond naar buiten heeft gebracht is een geheel eigen leven gaan leiden. Agenten krijgen nu bij iedere bon die ze uitschrijven commentaar, terwijl die bekeuringen echt vrijwel allemaal terecht zijn", zegt de politiebaas.In veel grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam geldt voor agenten een verplicht aantal boetes van driehonderd per jaar. Volgens de politiebond leidt dit tot het bestraffen van futiliteiten. "Onzin! Het is een peulenschil voor iedere agent die normaal zijn werk doet om dat aantal bekeuringen uit te schrijven", zegt Van Zunderd. "Daar hoeven geen flutboetes voor te worden gegeven. Ik sluit niet uit dat agenten soms extra hun best doen om het quotum te halen. Maar dan gaan ze bonnen uitschrijven voor te hard rijden of rijden door rood licht. Overtredingen die gewoon dienen te worden bestraft. Als je als agent je ogen openhoudt, is het geen enkel probleem dat aantal te halen. Er is hier zoveel loos en dit land moet veiliger." De Nederlandse politie heeft zich middels prestatiecontracten met minister Remkes van Binnenlandse Zaken verplicht 180.000 bekeuringen meer uit te schrijven dan vorig jaar. "Dat levert geen enkel probleem op, daar hoeven we geen rare dingen voor te doen", zegt Van Zunderd. Dat het niet halen van het quotum gevolgen heeft voor een agent, geeft Van Zunderd toe. "Ja, als iemand niet naar behoren functioneert, dan heeft dat gevolgen. Maar het uitschrijven van boetes is slechts één onderdeel van het werk. Een politieman wordt beoordeeld op verschillende facetten en daar hoort ook het uitdelen van verbalen bij. Daaraan kunnen wij ook zien of een agent doet waarvoor die is ingehuurd."Volgens Van Zunderd weet iedere agent wat er van hem of haar wordt verwacht. "Als iemand niet voldoende functioneert, wordt hij of zij daar in functioneringsgesprekken tijdig op gewezen. Het is echt niet zo dat iemand er ineens achter komt dat ie nog heel veel boetes moet uitschrijven. Daarbij ga ik uit van de professionaliteit van de agenten die gewoon goed werk willen leveren en hun eigen afwegingen kunnen maken. En daar passen flutboetes niet bij. Er wordt door agenten nog altijd veel meer gewaarschuwd dan bekeurd."

Bron:  Telegraaf

Melder: TAZ.

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram