Burger optimistisch over strijd tegen fileleed / Kilometerheffing biedt geen soelaas

 

Files, die tegenwoordig kunnen oplopen tot meer dan 200 kilometer per dag, zijn oplosbaar. Dat meent 65 procent van de deelnemers aan onze Stelling van de Dag. Toekomstige prijsmaatregelen, zoals de in 2012 in te voeren kilometerheffing of andere vormen van rekeningrijden, worden echter door een ruime meerderheid afgewezen.Het is alweer twintig jaar geleden dat de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, Neelie Smit-Kroes, rekeningrijden introduceerde om files te bestrijden. Eind jaren tachtig telde ons land ’slechts’ enkele tientallen kilometers aan files per dag. De situatie is de laatste tien jaar dusdanig verslechterd dat de overheid gestopt is met becijferen van de economische schade.Optimistisch

De huidige minister van Verkeer, Karla Peijs, verdedigt vandaag haar beleid in de Tweede Kamer. Zij blijft optimistisch over de toekomt van de mobiliteit. Opmerkelijk genoeg deelt het merendeel van onze deelnemers haar positieve benadering. Alleen over de wijze waarop files opgelost kunnen worden, denken onze lezers en de bewindsvrouw geheel verschillend.In de top drie van middelen ter bestrijding van files staan de aanleg van extra hoofdwegen (meer asfalt) en een algeheel inhaalverbod voor vrachtwagens beide met 61 bovenaan. Op plaats twee wordt beter openbaar vervoer door 53 procent genoemd. „Boven de bestaande snelwegen een verdieping maken met snelwegen die de grote steden met elkaar verbindt. In Amerika slaan deze dubbeldekswegen enorm aan”, adviseren twee deelnemers.Minst effectief

Het minst effectief is het gewraakte spitsvignet (4 procent), rekeningrijden met tolpoortjes (8 procent) en de kilometerheffing (11 procent), aldus het oordeel van de bijna drieduizend ondervraagden. „Met die ondoorzichtige maatregelen is de overheid er alleen maar op uit om ons burgers geld uit de zak te kloppen. Maak het simpel, efficiënt en transparant. In andere landen met dezelfde verkeersdrukte lukt het daar zo wel.”Onze deelnemers, van wie twee derde dagelijks tussen de 15 en 45 minuten in de file staat, zijn bijna unaniem over een tekortschietende overheid. Liefst 88 procent meent dat Den Haag veel meer kan en moet doen aan de verkeerscongestie. Tegelijkertijd peinst driekwart er niet over om zelf extra te betalen voor mobiliteit. Ook gelooft een zelfde percentage niet dat de vergrijzing op termijn zal zorgen voor een ’natuurlijke’ verlichting van de verkeersdrukte.Flexwerken

Naast meer asfalt en beter openbaar vervoer ziet bijna de helft van de deelnemers heil in telewerken of flexwerken. De voordelen van deze vorm van thuiswerken wordt volgens 46 procent te weinig uitgebuit. Andere populaire alternatieven zijn: beter gebruik van pechstroken; iedere automobilist een gratis motorrijbewijs A tot 150 cc geven; op even dagen auto’s met even nummerborden op de weg en op oneven dagen auto’s met oneven nummerborden; gratis openbaar vervoer in de spits; onthaastingscursussen om stress te voorkomen. Dat scheelt ongelukken, dus files.Een enkeling onderschrijft een oude strategie van het ministerie van Verkeer: ’Gewoon’ helemaal niets doen! Het gaat dan zo ergerlijk worden, dat de automobilist wel gedwongen wordt het openbaar vervoer te nemen of te verhuizen naar minder drukke gebieden.UITSLAG ENQUETEVraag: Fileleed is oplosbaar. Ja zegt 65% en Nee zegt 31%. Geen mening 4%

 
 
Bron: De Telegraaf (abonnee gedeelte)
 
  26-10-2006  


|

FlitsKaart