CDA: "Groot mobiliteitsinfarct dreigt"923x

De Randstad en andere stedelijke gebieden in Nederland dreigen te maken te krijgen met „één groot mobiliteitsinfarct”. Daarvoor waarschuwde het Kamerlid Ger Koopmans (CDA) dinsdag in het parlement tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor 2008.

Koopmans prees minister Camiel Eurlings en staatssecretaris Tineke Huizinga voor hun inspanningen. Hij noemde als voorbeelden het zogeheten urgentieprogramma Randstad, de komst van kilometerheffing, de nota binnenvaart en het plan voor investeringen op het spoor.

Eurlings kampt volgens partijgenoot Koopmans met vertragingen bij een reeks spoor- en wegenprojecten door externe factoren, zoals dwarsliggende milieuorganisaties, die de aanleg van nieuwe wegen blokkeren met juridische procedures. Koopmans sprak zich opnieuw uit voor noodwetgeving om snel extra asfalt te kunnen aanleggen.

„De bereikbaarheid van Nederland is in het geding”, stelde Koopmans. De parlementariër toonde zich kritisch over de dekking voor een plan van Eurlings voor een investering van 4,5 miljard euro in het spoor in de periode tot 2020. Koopmans is „buitengewoon benieuwd” naar de dekking. Tot nog toe kon Eurlings daarover geen uitsluitsel geven.

De Telegraaf schreef: Kamer wil af van verkeersinfarct

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat minister Camiel Eurlings van Verkeer maatregelen neemt tegen het verkeersinfarct dat Nederland dreigt te verlammen. De partijen verschillen nogal van mening over de manier waarop dat moet gebeuren.

Dat bleek dinsdag tijdens de eerste dag van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer.

Namens de PvdA opperde Diederik Samsom dat het kabinet veel meer geld kan uittrekken voor investeringen in het spoor. Minister Eurlings kwam onlangs met een plan om daarvoor 4,5 miljard euro te investeren in de periode tot 2020. De oppositie, en dan met name GroenLinkser Wijnand Duyvendak betwijfelt of dat voldoende is om de kabinetsdoelstelling van jaarlijks 5 procent meer reizigers te halen.

Samsom noemde de 4,5 miljard „indicatief” en zei dat het wat hem betreft miljarden meer mag kosten. Hij vindt dat de minister dan maar op zoek moet naar geld „in alle geschikte delen van de Rijksbegroting”. Samsom sluit niet uit dat dit ten koste gaat van het budget voor wegen.

Coalitiepartner CDA vindt niet dat het geld daar mag worden weggehaald. CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans vindt dat de PvdA te grote verwachtingen wekt. Koopmans steunt wel het plan van partijgenoot Eurlings.

Het kabinet wil de drukte op de snelwegen in Nederland tegengaan door de trein aantrekkelijker te maken, in de hoop dat automobilisten hun voertuig vaker laten staan. Diverse partijen wezen er in het debat op dat Eurlings nog geen dekking heeft voor de voorgenomen investeringen.

Samsom pleitte voor het aantrekkelijker maken van de trein, onder meer door mobiel internet aan te bieden en te „experimenteren” met restauraties en kinderspeelplaatsen in treinen. Ook pleitte Samsom voor goede fietsenstallingen in de grote steden. Het CDA wil eveneens extra geld voor de trein, maar Koopmans pleit vooral voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten.

Er was ook kritiek op de voortgang van wegenprojecten. Keer op keer slaagt het ministerie van Verkeer en Waterstaat er niet in om wegen aan te leggen binnen de geplande tijdspanne, vaak doordat milieuorganisaties met succes bezwaar maken bij de rechter. De Kamerleden Koopmans en Paul de Krom (VVD) pleiten voor een noodwet om versnelde aanleg van wegen mogelijk te maken.

Een Kamermeerderheid oordeelt positief over het voornemen van het kabinet om vanaf 2011 kilometerheffing in te voeren. De SP en de VVD zijn tegen om verschillende redenen. De SP omdat arme mensen straks de weg niet meer op kunnen in de spits. De VVD is niet principeel tegen de heffing, maar vindt dat eerst aan twee voorwaarden moet worden voldaan. De lasten voor de automobilist mogen niet omhoog en er moet eerst meer asfalt komen om de files tegen te gaan, vindt De Krom. Aan deze voorwaarden zou het kabinetsplan niet voldoen.

Eurlings antwoordt donderdag op de kritiek van de Kamer.

Bron:  De Telegraaf

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram