CDA wil taakstraf bij asociaal rijgedrag

 

Het CDA wil dat automobilisten die in woonwijken veel te hard rijden een taakstraf krijgen. Deze 'verkeershufters' zouden als boetedoening in dezelfde buurt verkeersborden kunnen schoonmaken of mensen helpen met oversteken als klaar-over.

Asociaal rijgedrag van scooterrijders moet op dezelfde manier worden bestraft. CDA-Kamerlid Sander de Rouwe stelt dat notoire hardrijders nauwelijks worden afgeschrikt door een boete. Bestuurders die in een 30 kilometerzone de maximumsnelheid doelbewust fors overtreden verdienen volgens hem een zwaardere straf. Hij wil dat de grens komt te liggen op dertig kilometer te snel. ,,Dat is twee keer zo hard als toegestaan, dan rijd je heel bewust asociaal'', vindt hij.

Om de wegpiraten te pakken zou de politie vaker mobiele laserguns moeten inzetten in woonwijken. De Rouwe voelt niet voor plaatsing van meer flitspalen. Die leiden volgens hem tot gecalculeerd gedrag en ondermijnen het draagvlak onder de bevolking voor de handhaving van de maximumsnelheid.

Het aantal verkeersslachtoffers in 30-kilometerzones is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Vorig jaar verongelukten hier 26 mensen, nog eens 696 belandden in het ziekenhuis. Veel gemeenten hebben in woonwijken de maximumsnelheid omlaaggebracht van vijftig naar dertig kilometer per uur.

Volgens De Rouwe zijn er echter nog te veel wegen die uitnodigen tot te hard rijden. Verzwaring van de strafmaat moet daarom gepaard gaan met de aanleg van meer wegversmallingen of drempels. ,,Ik heb de indruk dat die 30-kilometerborden zomaar zijn neergezet. Mensen worden daardoor op het verkeerde been gezet.''

Keurmerk
De Rouwe eist dat minister Camiel Eurlings (CDA) van Verkeer op korte termijn met verkeersorganisaties en gemeenten in overleg gaat om te komen tot een keurmerk voor veilige woonwijken. ,,Daar wordt al jaren over gepraat, maar het is er nog altijd niet.''

Hij stoort zich aan de ad-hocmaatregelen die gemeenten toepassen. ,,De ene keer komt er een extra flitspaaltje, dan weer een zebrapad, maar een goede doorlichting van de hele 30-kilometerzone ontbreekt.''

 
 
Bron: Nederlands Dagblad
 
  12-12-2009  


|

FlitsKaart