CJIB brengt met ingang van 1 juli administratiekosten in rekening

 

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de begroting van 2008 aanvaardde de Tweede Kamer een motie van enkele kamerfracties over het vrijmaken van budget in de begroting van Justitie voor onder andere het bestrijden van zware criminaliteit en de leefbaarheid van de regio’s.

In deze motie werd voorgesteld budget vrij te maken door de kosten die worden gemaakt door de inning van verkeersboetes niet meer volledig door het Ministerie van Justitie te laten betalen. Te denken valt aan de kosten voor de administratieve systemen, automatiseringssystemen en het personeel van het CJIB.

Het wetsvoorstel is op 12 juni 2009 bekrachtigd en wordt in het Staatsblad van donderdag 18 juni gepubliceerd. Op grond hiervan brengt CJIB met ingang 1 juli administratiekosten in rekening.

 
 
Bron: CJIB
 
  16-6-2009  


|

FlitsKaart