CJIB: trajectcontrole valt tegen

 

Trajectcontroles leveren minder
boetes op dan het CJIB
had verwacht. Ook fluctueren
de aantallen boetes nogal.


Metro heeft de hand weten te leggen
op boetecijfers van het Centraal
Justitieel Incassobureau
(CJIB). Om precies te zijn: de boetes
voor overtredingen op de trajectcontroles
van de eerste helft van
dit jaar. Uit deze cijfers valt onder
meer te concluderen dat niet alle
meetapparatuur van de trajectcontroles
in werking was, of even
goed werkte.Buiten werking?

Een goed voorbeeld hiervan is de
trajectcontrole op de A2 tussen
Maarssen en Breukelen. Daar werden
alleen in januari twee boetes
verstuurd en de rest van dit jaar
helemaal niets. Het blijft speculeren
wat hiervoor de reden is, aangezien
een woordvoerder van het
Bureau Verkeershandhaving van
het Openbaar Ministerie (BVOM)
waar trajectcontroles onder vallen,
geen verdere toelichting wil geven
op cijfers die hij ‘niet gezien heeft’.
De cijfers zijn duidelijk; wie op
het meettraject tussen Maarssen en
Breukelen te hard reed, werd niet
bestraft.Volgens de BVOM-woordvoerder
zou de meetapparatuur bij
alle trajecten ‘in principe zeven
keer vierentwintig uur aan staan.
Soms kan er fluctuering zijn, bijvoorbeeld
als aan de apparatuur
onderhoud wordt gepleegd’.Ook waren er grote verschillen in
de aantallen boetes. Zo vielen er in
januari en februari nog rond de 25
duizend boetes op de mat bij automobilisten
die zich niet aan de
maximumsnelheid hielden op de
Amsterdamse ringweg A10 West.
Maar in maart daalt het aantal
boetes naar vijfduizend, in april
zijn het er vierhonderd, in mei
veertig en in juni slechts vier.Andere oorzaak

De vraag is hier echter of de automobilist
hier zo ontzettend veel
minder boetes krijgt, omdat het
trajectcontrole-beleid zo goed
werkt en mensen zich aan de
maximumsnelheid houden, of dat
deze fikse daling op dit traject een
andere oorzaak heeft.Opvallend is dat juni landelijk
gezien voor de trajectcontroles
over het halfjaar juist topmaand
was, met 196.011 trajectboetes. Dit pleit dus voor het tweede. Aan de cijfers van de rest van de plaatsen waar de controles worden uitgevoerd,
valt geen duidelijke afname
te zien.Op het feit waarom in de ene
maand opvallend meer overtredingen
werden bestraft dan in een andere,
heeft het CJIB geen antwoord.
Wel zijn de getallen volgens het incassobureau
lager uitgevallen dan
verwacht. “De getallen zijn niet
schrikbarend hoog, gezien het feit
dat het CJIB jaarlijks in totaal 11
miljoen verkeersboetes int.”
Ook het BVOM heeft geen verklaring.
De grote verschillen in de
getallen kunnen volgens de voorlichter
verschillende oorzaken
hebben. “Ik kan niet in de ziel kijken
van de automobilist.”

 
 
Bron: Metro (op papier)
 
  8-10-2006  


|

FlitsKaart