Column: 70 op de snelwegx

Tegenwoordig mag je sneller rijden op de provinciale weg dan op de snelweg. De nieuwe maatregel is goed genoeg om de burger nog wat extra geld af te troggelen.In kritiek op het snelhedenbeleid gaf de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) eerder dit jaar aan, dat iedere twijfel weggenomen moest worden dat snelheidscontroles voor de staatskas zijn.Nou, de overheid is er echt niet op uit om die verdenking weg te nemen. Nederland met zijn 16 miljoen inwoners heeft de meeste bloedzuigers langs de weg van heel de wereld. Als politiestaat in de vrije wereld loopt Nederland voorop en de vrijheid van de plebs kan nog veel verder ingeperkt worden!In Zuid Holland is een nieuwe maatregel getroffen voor verkeersveiligheid. Door 40 ongevallen op de A12 op één avond heeft men “ontdekt” dat dit te wijten was aan glad asfalt. Aannemers hanteren een strengere grens van asfaltstroefheid dan de rijksoverheid. Anderhalf jaar geleden was bij Rijkswaterstaat al bekend dat de aannemersnormen overschreden waren, de Rijksoverheid heeft gekozen om niets te doen. Na de 40 ongevallen op de A12 tussen Zoetermeer en den Haag moest de overheid ingrijpen.Door een studie dacht het ministerie dat die ongevallen te maken hadden met glad asfalt, maar zeker weten doen ze het absoluut niet. Uit verder onderzoek bleek dat er nog veel meer wegen in Zuid Holland zijn waarvan het wegdek “te glad” is.Op alle stukken werd een tijdelijke snelheidslimiet ingesteld van 70 km/u. De matrixborden boven de weg gaven ook de limiet van 70 aan. De politie kondigde in een officieel persbericht aan, dat zij niet meer dan normaal snelheidscontroles zouden uitvoeren.Maar ja, de vergrijzingsgolf komt op ons af, de betuwelijn moet afbetaald worden en socialisten willen graag subsidie om gehandicapten gratis naar de hoeren te kunnen sturen. Waar geld te verdienen valt wordt landelijk verkeersofficier Koos Spee ingeschakeld, die zijn organisatie groot maakt met “misdaadgeld”.Inmiddels worden de bloedzuigende muggen naar de bermen gestuurd. Na bloedzuiging wordt het slachtoffer met gif ingespoten.Om de winst veilig te stellen denkt de overheid dat de burger maar beter op goed verstopte borden in de berm moet letten. Sinds de snelheidscontroles staan de matrixborden in deze bijzondere situatie uit en de legale beroving kan in zijn meest effectieve vorm plaatsvinden.Het uitzetten van de matrixborden toont wel aan dat de overheid het slechtste voor heeft met de burger. De flitspolizei moet zoveel mogelijk geld en rijbewijzen opbrengen. De A16 was zaterdag 4 december aan de beurt, maar het ligt voor de hand dat de staatsschurft ook de andere snelwegen gaat besmetten.De betekenis van “verkeersveiligheid” was al gelegaliseerde oplichterij voor een commercieel doel, de bermschurken worden er nu op uit gestuurd om argeloze automobilisten een roestig bot zwaard in de rug te steken en na deze wandaad het zwaard ook nog eens rond te roeren in de rug van het slachtoffer.De controles kosten rijbewijzen. Het rijbewijs kost mensen hun baan. Einde baan betekent problemen met allerlei financiële verplichtingen zoals de hypotheek en de jarenlange ellendige sleep van dit soort gevallen. Het uitzetten van de matrixborden is door de onduidelijkheid de meest effectieve manier om mensen te vernietigen en dan ook nog eens een extra schop tegen het kadaver te geven.Door het uitzetten van de matrixborden is de flitspolizei overgegaan op rituele afslachting van de automobilist. De strafexpeditie op de 70 wegen mag daarom ook “operatie totale vernietiging” genoemd worden. De milieubeweging mag in haar handjes wrijven, nog nooit waren zoveel “heiligschenners” aan de galg gehangen.Koos Spee en zijn bermasocialen hebben daar wel plezier in. De feestvierders vinden we dan ook meestal onder de politiestaatsarbeiders! Dat zal ze leren, stelletje rotautomobilisten! Feest, omdat mensen echt, maar dan ook Ă©cht bewust en doelgericht kapot worden gemaakt!Welke “schijn” moet het uitzetten van die matrixborden dan anders hebben? De maatregel is opgeheven?

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram