Column: Bangmakerij langs de snelweg



x

Het beruchte stikstofoxide plaatje uit de krant, was hoofd inzet van een actie van Milieu Defensie langs enkele snelwegen. Who is afraid of Red Yellow and Blue, Clear air now!



In het kaderthema van “ergste Nederlander aller tijden”, HP/de Tijd nummer 47/2004, werd de wereld van Volkert uiteen gezet vanuit de Scheveningse gevangenis. In deze artikelen viel vaak het woord “milieudespoot”, maar noem Volkert geen autist want dan krijg je een proces aan je broek.



Milieu Defensie die in het verleden door diverse personen de vrienden van Volkert werden genoemd lijden wel degelijk aan milieuautisme, of zij het milieumarxisme.



De milieuorganisatie denkt sterk te staan in haar strijd tegen weguitbreidingen. Het doortrekken van de A4 door Midden-Delftland moet te allen tijde voorkomen worden, zodat de wijkbewoners langs de A13 bij Overschie blijvend kunnen doorgenieten van allerlei schadelijke stoffen, waar Milieu Defensie natuurlijk ook tegen is.



Deze nieuwe campagne volgt in een geschiedenis van tegen, tegen en nog eens tegen. Milieu Defensie is tegen economische groei, voor hogere dieselaccijns en overal 80 op de snelweg.



De beroepsactievoerders sprongen dan ook een gat in de lucht toen een satellietfoto “aantoonde” hoe vervuild Nederland wel niet is. Rood betekent in de ogen van velen “gevaar”, dus het propagandastuk zal menig argeloos burger weer op de kast hebben kunnen jagen.



Zichzelf respecterende milieuwetenschappers halen hun schouders op voor de ESA satelliet. Vaak worden dit soort plaatjes gemaakt naar land. Een land met soepele normen lijkt daardoor minder vervuild dan een land met scherpe normen – en wij lopen toch altijd voorop met regels in Nederland.



De LPF stelde in de Tweede Kamer al de vraag, hoe het komt dat wereldsteden als London en Tokyo niet op de kaart staan, terwijl Nederland zo vervuild is. London en Tokyo zijn steden met beide meer inwoners dan heel Nederland. De LPF vroeg of dit kon liggen aan het feit dat de ESA satelliet haar resultaten naar land had gecorrigeerd.



Staatssecretaris van Geel verzekerde de LPF dat dit niet het geval was. De satellietbeelden van ESA moesten gezien worden als een foto. Landen mogen dus met elkaar vergeleken worden en daaruit blijkt dat Nederland veel vuiler is dan de rest van Europa.



De ESA beelden van NO2 zijn alleen niet te rijmen met een RIVM rapport waarin staat dat de stikstofoxide vervuiling in Nederland beter is dan het gemiddelde van de rest van Europa. Dat zou je niet zeggen als je alleen die satellietfoto ziet.



Niet alleen die bewering van RIVM zet tot denken. Zelfs van Geels’ ministerie van VROM kan niet verklaren waarom London en Tokyo niet op de kaart staan. Men zou bijna gaan denken dat Staatssecretaris van Geel de Kamer verkeerd heeft ingelicht, waardoor we binnenkort met meer 80km/u stukken op de snelweg zitten opgezadeld.



“Gooi nooit de zilveren kogel weg”, moet Milieu Defensie gedacht hebben, toen zij haar spandoek vervaardigde. Het spandoek met de ESA satellietafbeelding moest de burger opnieuw bang maken.



Het inzetten van een plaatje met zoveel onbeantwoorde vragen is pure misleiding van de milieumarxisten! Willens en wetens lichten zij mensen verkeerd in. Kop is despoot, munt is autist. Eigenlijk wil Milieu Defensie de auto helemaal afschaffen, maar dat roept een nieuw maatschappelijk probleem in het leven: hongersnood! Kop is despoot, munt is autist.



Zelfs RIVM en het ministerie van VROM onderschrijven dat er geen duidelijkheid bestaat over de ESA afbeelding. Maar geen duidelijkheid zonder normen nietwaar? Laat ik mijn normen dan maar eens geven: zolang Tokyo en London niet op de kaart staan kun je deze rommel absoluut niet vertrouwen!

Bron:  Flitsservice

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram