Column: De betaler profiteert nietx

Netwerk van de NCRV heeft een nieuwe barometer uitgevonden, namelijk die van “het vertrouwen in de Nederlandse samenleving”. De eerste opiniepeiling had al opmerkelijke resultaten.Op een schaal van nul tot honderd, is nul geen vertrouwen en honderd onvoorwaardelijk optimistisch. In de eerste peiling gaf Nederland het cijfer 36 en dat betekent vrij vertaald “somber”. Volgens bureau Motivaction komt dit onder andere door de kloof tussen de moderne burger en de postmaterialist.Veel interessanter was het commentaar van Wouter Bos. Die was teleurgesteld met dit lage cijfer. Volgens Bos is de burger ontevreden over een heleboel dingen, onder meer het feit dat de burger heel veel geld betaald aan de overheid en geen waar voor zijn geld krijgt.Een herinneringswaardige zeldzaamheid, ik ben het wat dit punt betreft met Wouter Bos van de PvdA eens. Staatssecretaris van Milieu, Pieter van Geel (CDA) omschreef de toekomst al heel erg mooi op 16 februari, op de dag dat Kyoto actief werd. Er wordt in de komende jaren geen extra asfalt aangelegd, omdat de overheid maatregelen gaat nemen om het aantal autokilometers terug te dringen. De automobilist betaalt zich blauw, het *tijdelijke* kwartje van Kok wordt echt niet teruggegeven (de oplichter!), dus krijgt de automobilist nu waar voor zijn geld?Daar ben je dus mooi mee, als jij als burger in de doelgroep valt van mensen die uit de auto gejaagd moet worden. Dan betaal je dus jarenlang heel veel geld om te mogen autorijden, terwijl je last hebt van files, flitspalen, wegafsluitingen en limietverlagingen. De burger kan verwachten dat de vrijheid van mobiliteit, die jarenlang hoge kosten met zich meebrengen in het huishoudbudget, aan alle kanten en op allerlei manieren wordt ingeperkt, tegengewerkt en wordt gefrustreerd door de overheid. Dat soort ellende wordt betaald door diezelfde burger! De burger betaalt voor zijn eigen vrijheidsinperking.Maar het geld wordt niet alleen besteed aan vrijheidsinperkingen. Het geld gaat ook op aan flitspalen, rekeningrijden en voorstellen om de accijnzen te verhogen. De burger betaalt mee aan zijn eigen kostenverhoging!Het is zeer waarschijnlijk dat mijn meningsovereenkomst met Wouter Bos ook meteen ophoudt na bovenstaande uitspraak. Met Sharon Dijksma op de ultra-linkse flank van de PvdA, praktiserend anti-auto fanaticus, lijkt het mij sterk dat Bos het voor de automobilist gaat opnemen. Dijksma heeft immers een topfunctie binnen de PvdA.Dat betekent dat een groep mensen de komende jaren flink voor hun mobiliteit zullen betalen, met stijgende kosten om er in 2014 achter te komen dat zij degenen waren die de overheid uit de auto wilde jagen.Het principe “de gebruiker betaalt” zou een eerlijk en prachtig principe zijn. Maar de betaler profiteert niet, dus zo eerlijk is dat milieuprincipe niet.Als het over automobilisten gaat, is Sharon Dijksma een onoverbrugbaar obstakel binnen de PvdA. Ik vraag me dan ook echt af of Wouter Bos zijn opmerking meent. Moet de betaler wat meer kunnen profiteren? Of is dat slechts selectief, waardoor de beurt van automobilisten steeds weer overgeslagen wordt?

Bron:  Flitsservice

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram