Column: Diepe Kloven

 

Het Nederlandse “nee” kwam neer op 62%. De kiezer gaf de politiek elite een optater van jewelste. Dan rest de vraag, hoe nu verder.Hoe nu verder, tja, wát heeft de burger nu eigenlijk gestemd met dat “nee”? In het Haagsch geneuzel kwamen er weer verschillende analyses naar voren, waarom de burger “nee” heeft gestemd. En de politicus met de beste analyse is natuurlijk het meest beminnelijk. Die analyse moet dan ook nog eens logisch klinken en hoeft zeker niet weer te geven wat de gevoelens onder de bevolking zijn; logica is namelijk veel makkelijker dan sentiment.We kunnen dus nog wel even doorgaan. Er gaapt een diepe kloof tussen burgers en politiek. Bijzonder is ook, dat voormannen van de vakbond, werkgeversorganisaties, milieubeweging enzovoorts allemaal in het ja-kamp zaten. Bijzonder, want dit soort organisaties worden het “maatschappelijke middenveld” genoemd, die dus de taak hebben om de wensen van de “maatschappelijke werkvloer” naar de top te brengen.Diepe kloven waardoor zelfs het middenveld is losgeraakt. En Europa is zeker niet het enige onderwerp waarin de burger zijn eigen richting heeft gekozen.Want er bestaat per definitie een grote kloof tussen de vergaderzaal en de werkvloer. Er ligt bijvoorbeeld een voorstel klaar, waarin staat dat de politie geen grote snelheidsovertredingen meer mag maken bij het uitvoeren van haar taak.Misschien dat de bedenkers zijn vastgegroeid aan hun bureau, want hieruit blijkt toch echt dat zij nooit buitenkomen. De politie, die bepaalde ontheffingen heeft, moet het goede voorbeeld geven. Blijkbaar is het publieke imago van de flitspaal zo slecht, klinkt het gezeur over scheurende agenten zo luid, dat de kwaliteit van het politiewerk er maar onder moet lijden. Liever dát dan de flitspaal afschaffen! Leve het systeem! De mens kan de boom in...Dat dit politiewerk eronder zal lijden is duidelijk, want de politie kan dus niet meer snel ter plekke zijn bij een noodsituatie. Nee, als de politie het niet kan bijbenen, dan moet er maar luchtondersteuning worden gevraagd. De helikopter neemt het dus over van scheurende agenten. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat er journalisten meevliegen met politiehelikopters.Het ziet eruit als vuil spel: de politie moet pas op de plaats maken met het gaspedaal zodat ze het niet meer kunnen bijbenen. De politiehelikopter met journalisten aan boord nemen het over, zodat spectaculaire TV beelden uit de helikopter Koos Spee een beter imago kunnen geven in Wegmisbruikers. Beelden uit de lucht zijn immers veel mooier dan vanuit de auto. Als de politie doorgaat met scheuren, hebben die helikopters helemaal geen zin en kan Koos Spee ook niet trots zijn spectaculaire beelden op TV laten zien.De vierkante centimeters van het papieren dossier blijken toch maar weer het wereldbeeld van zowel ambtenaren als bestuurders te bepalen. Was die flitspaal er niet geweest, dan was er ook veel minder gezeur over hardrijdende politie geweest. Was die flitspaal er niet geweest, dan was het imago van de politie minder beschadigd geweest. Het gaat slecht met het imago van de politie, in alle landen waar de flitspaal massaal is ingevoerd. Op ambtenarenplaneet kan de flitspaal niet worden afgeschaft dus worden er idiote kronkels bedacht om de symptomen te bestrijden.Het imago van de politie is geen goed gedaan met die flitspaal. 250 foto’s van voetbalhooligans gingen het internet op in verband met ongeregeldheden bij Feyenoord-Ajax. De burger werd gevraagd om tips. Een paar dagen later meldt de media dat er 2000 jonge hooligans zijn die onmogelijk zijn om aan te pakken. Ondertussen ligt de volgende prent van 30 Euro op de mat, wegens een overschrijding van de snelheidslimiet met 7km/u, door de trajectcontrole op de A4 die daar absoluut *niet* staat vanwege de verkeersveiligheid.Het is Koos Spee in het klein, maar net zo goed de politici in den Haag, die “idealistisch” dromen met vooral de ogen dicht. Men denkt in systemen, zij het technisch of bestuurlijke systemen. Men denkt met al die systemen iets goeds te kunnen doen voor de burger. Bovendien vindt men het *leuk* om met die systemen te werken want het maakt mensen belangrijk! In al die systemen raakt men de burger kwijt, geen wonder dus, dat het “minder gezellig” is in Nederland. Het Kabinet gaf al aan, hoe bestuurlijk Nederland denkt, “wij moeten burgers meer betrekken bij het beleid”. De denkfout van het verleden dus. Want eigenlijk moeten wij beleid meer betrekken bij de burgers.Ondanks de fouten, lijkt “den Haag” tenminste nog een beetje de bereid te zijn om pas op de plaats te nemen. Koos Spee kent daarentegen alleen zijn eigen wil en moet gewoon zo snel mogelijk ontslagen worden. Oneervol ontslag zou op zijn plaats zijn, als straf wegens het aanrichten van grote maatschappelijke schade. Koos Spee geeft toch niets om die maatschappelijke schade, zoals het slechte politie imago, dus weggooien die man en niet meer aan denken.

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  6-2-2005  


|

FlitsKaart