Column: Kilometerheffing in 2012


Het ministerie communiceert: De media heeft te weinig aandacht besteed aan de goedkeuring van de nieuwe Nota Mobiliteit.
De nieuwe Nota is onlangs door de eerste Kamer aangenomen. Volgens Minister Peijs gaat de discussie vanaf nu niet meer over óf er kilometerheffing komt, maar over de manier waarop we het gaan invoeren.Met het aannemen van de Nota Mobiliteit is ook rekening gehouden met het volgende Kabinet. Volgens verwachting zal de PvdA bij de verkiezingen in 2007 erg groot uit de stembus komen, en kan de overheid doorgaan met de Kilometerbeprijzing.Daar zijn we lekker mee. Als je dus tegen iedere vorm van kilometerheffing bent, weet je nu al dat het stembiljet, dat nog niet eens bedrukt is, voor de verkiezingen van 2007 geen cent meer waard is. Grote partijen als CDA en PvdA zijn in de toekomst verantwoordelijk voor het invoeren van de kilometerheffing, terwijl momenteel de helft van de Nederlandse bevolking hier nog mordicus tegen is.Voor wat betreft de VVD, die zo graag heldere standpunten wil innemen, bestaat er nog onduidelijkheid. VVD Tweede Kamerlid Pieter Hofstra is voorstander van de kilometerheffing, maar gaat de politiek binnenkort verlaten. VVD Fractievoorzitter Van Aartsen is mordicus tegenstander van de kilometerheffing en blijft voorlopig aan. Het is dan nog onduidelijk hoe het aanblijven van Van Aartsen het VVD standpunt over de kilometerheffing zal beïnvloeden.Het handjeklap van de VVD en CDA heeft iets weg van de uitspraak van CDA Minister (Buitenlandse Zaken) Ben Bot: "Je moet niet naar kiezers luisteren, want over tien jaar denken ze weer wat anders". Tel de waarde van je stembiljet.Volgens Peijs is het nu belangrijk om aan de burgers te gaan uitleggen wat de voordelen van kilometerheffing zijn. Betalen naar gebruik in plaats van bezit. Nou, dat je niet hoeft te betalen voor bezit is niet helemaal waar, want steeds meer gemeentes voeren betaald parkeren in. Parkeren en autobezit is misschien niet helemaal hetzelfde, maar voor de meeste mensen is het synoniem. Het kost toch allebei echt geld.De nadelen worden maar even verzwegen. Het brood in de supermarkt wordt duurder. In andere woorden, iedereen, inclusief autolozen, betalen mee aan de kilometerheffing. Transporteurs van brood zullen hogere transportprijzen gewoon doorberekenen aan de supermarkt. Voor de consument betekent het, dat ze over iedere Euro kilometerheffing ook nog eens 19 procent BTW betalen.Maar er is nog een lichtpuntje aan de horizon. Minister Peijs doet een oproep aan het bedrijfsleven om mee te betalen aan de invoering. In het verleden heeft het bedrijfsleven wel vaker beloofd om geld te stoppen in grote verkeersprojecten, maar in de praktijk is er nooit geld over de brug gekomen. Met het bedrijfsleven als spil, zou de kilometerheffing wel eens zeer duur en onaantrekkelijk kunnen worden om in te voeren.Het is misschien wel lonend om een openbare lijst aan te leggen van bedrijven die wél meebetalen aan het invoeren van de kilometerheffing, want dan krijgen burgers alsnog de gelegenheid om hun mening te uiten via het koopgedrag.


Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad