Column: Krijgt politie andere prioriteiten?


Als buitenstaander begrijp je politiek achteraf beter dan vooraf. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken komt met een nieuw stelsel om het geld te verdelen over de politiekorpsen.Fup Goudswaard, korpschef van de regio Zeeland (een “man met gevoel voor humor”), lichtte indirect al een tipje van de sluier op. Tijdens de nationale herdenking van verkeersslachtoffers in Middelburg noemde hij verkeersovertreders net zo erg als de huurmoordenaars die in de recente maanden Amsterdam tot hun werkgebied hadden gekozen. Daarin viel al een dreigende bezuiniging te beluisteren.Goudswaard blijkt meer gevoel voor humor te hebben dan gevoel voor discussieve vaardigheid. Van een muis een olifant maken is een bekende tactiek, maar deze was wel heel erg doorzichtig. Het Zeeuwse Korps werd bedreigd met een bezuiniging en Goudswaard probeerde te redden wat er te redden viel. Het mocht niet baten; Zeeland verliest 8 miljoen Euro rijkssubsidie.Remkes komt met een nieuwe verdeelsleutel om het geld over de politiekorpsen te verdelen. Het geld wordt niet meer verdeeld naar het aantal inwoners, maar naar het aantal aangiftes en misdrijven. Concreet betekent dit dat de chagrijnige baliemedewerker op het politiebureau zal moeten verdwijnen, anders krijgt het korps minder geld.Bij het televisieprogramma Nova van 1 februari 2006 kwamen enkele details aan bod. Opsporen van misdrijven zal meer gewaardeerd worden dan verkeers(snelheids)handhaving. Onder andere de korpsen Zeeland, Haaglanden en Amsterdam-Amstelland zullen hierdoor minder geld krijgen. De Limburgse korpsen en Flevoland krijgen er geld bij.Hoe het allemaal concreet zal uitpakken moet nog blijken. Maar het *lijkt* erop dat de politie in sommige regio’s haar prioriteiten zal moeten bijstellen om recht te krijgen op meer geld. Die budgettaire rechten bij elkaar flitsen zal minder lonend zijn dan echte criminelen opsporen. Wat betreft werkzaamheden zal dit de gemiddelde diender wel als muziek in de oren klinken, als tenminste die akelige prestatiecontracten ook de prullenbak in kunnen.Voor mensen die een hekel hebben aan snelheidsboetes zit er “muziek” in dit stelsel. Een stap in de goede richting? En hoewel het werk voor de politie interessanter zal worden, pakt de nieuwe verdeelsleutel niet voor alle korpsen positief uit. De regio Gooi en Vechtstreek zal het moeilijker krijgen, vooral daar waar zij kennis inkoopt bij het grotere korps van Amsterdam.Om te voorkomen dat korpsen moeten krimpen, zoekt Minister Remkes naar een extra 82 miljoen Euro. Ook dat is politiek. Want via geldverdeling andere prioriteiten afdwingen is wel leuk voor de politie, maar het is minder leuk om een koning te zijn zonder onderdanen. De verliezende korpschefs moeten het natuurlijk wel willen uitvoeren; Remkes moet ze te vriend houden. En om de gewaardeerde handhavers van de wet tevreden te houden, geeft Remkes hen in ieder geval een gevoel van hoop mee, door te zoeken naar extra geld om korps-inkrimping te voorkomen.Of Remkes, de 82 miljoen die nodig is, zal vinden moet nog blijken. Wanneer het geld binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gevonden, zal het ten koste gaan van andere zaken.Als Remkes aanklopt bij het Kabinet zal hij de Minister van Financiën tegenover zich krijgen. Met dit geld gaan we door met de situatie dat er relatief veel agenten rondlopen in criminaliteitsarme politieregio’s. Dan is dit dus geld om kunstmatig onbenodigde werkgelegenheid in stand te houden en daar houdt Gerrit Zalm niet van.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad