Column: PvdA slaat eigen kinderen

 

De PvdA heeft een lang verleden in haar strijd tegen de automobilist. Dertig jaar geleden had dit nog te maken met de klassenstrijd tussen rijk en arm. Tegenwoordig verzinnen ze nieuwe redenen om de automobilist te bestrijden. Met milieu bijvoorbeeld.Oud Greenpeace directeur Diederik Samson (Tweede Kamer, PvdA) ziet zijn strijd tegen al die vervelende auto’s als zijn missie. Samson trad in de voetsporen van Jan Pronk (oud Minister van Milieu, PvdA). Samson heeft ondertussen de handschoen zelfs opgepakt.Het gelijkheidsideaal is een typische PvdA-traditie. Om het recht van de sterkste tegen te gaan moet je de sterksten proberen te verzwakken. Een truc uit de oude doos: het verzwakken van de sterksten, doe je door ze af en toe een flinke dreun te verkopen.Pronk wilde de automobilist een flinke dreun verkopen met een Europese fijnstofnorm. Maar de automobilist bukte. Vervolgens mistte de vuist zijn doel en schoot door. Hierdoor raakte de PvdA per ongeluk haar eigen kind, die er achter stond.Het milieuprobleem wordt opgelost door steeds schoner wordende auto’s. De PvdA heeft eigenlijk een autoprobleem, maar mikt voornamelijk op milieu. Door goed te bukken kon de auto-industrie prima omgaan met die fijnstofvuist.Die fijnstofvuist schoot wel door, zonder de automobilist te raken. De fijnstofnorm geldt namelijk ook voor huizenbouw. Het Transvaal is een oude wijk in Den Haag waar veel PvdA kiezers wonen. Bewoners waar de PvdA zelfs voor opkomt, vanwege hun achterstandspositie.Om verpaupering van de oude wijk tegen te gaan worden rotte huizen gesloopt, met als doel er duurdere huizen voor in de plaats te zetten. Het idee is dat de mix van goedkope en dure huizen de sociale omstandigheden van de wijk zullen verbeteren.Na het slopen van huizen, trokken de braakliggende veldjes en dichtgetimmerde woningen jongeren aan, die daar hun slechte jeugd in de praktijk brachten. Het Transvaal wordt al jaren geteisterd door diefstal, inbraak, drugsoverlast. Jeugdbendes maken de dienst uit. Toen daar ook nog eens verkrachtingen bijkwamen, ging de politie in tegenoffensief, met enig succes.Normaal loopt constructie van nieuwbouw allerlei vertragingen op, door weerstand, wet en politiek. Dankzij de fijnstofnorm is het bouwen in het Transvaal definitief stilgelegd. De braakliggende veldjes blijven in troosteloze toestand liggen, aan wijkverbetering is een einde gemaakt.Pronk trof met zijn fijnstofdreun mensen met een sociale achterstand. PvdA’s “eigen kinderen” dus.Wijkverloedering kabbelt door, jeugdbendes verharden in hun doen, keurige bewoners leven in angst voor eigen veiligheid. Met de fijnstofnorm werd nietsdoen afgedwongen en hield daarmee belangrijke verbeteringen tegen. Vervolgens zit de gemeente den Haag met een “tikkende tijdbom” in haar maag. Een applaus voor het milieu!Marnix Norder (wethouder Den Haag, PvdA) vertelde de Haagsche Courant: “Den Haag zit op slot, er mag niet meer gebouwd worden”. Mede dankzij partijgenoot Samson is er voorlopig geen zicht op het einde van de tunnel. Norder vindt dat niet leuk, want die mag de problemen oplossen, die zijn partijgenoot aanstonds verergert.Samson’s plannetjes bestaan uit nog meer limietverlaging op snelwegen en verhoging van dieselaccijns. Maatregelen die volstrekt niet werken. De brandstofprijzen zijn in het afgelopen jaar sterk gestegen en Nederland rijdt er geen kilometer minder om. De 80 km/u maatregel bij Overschie heeft laten zien dat rijdend verkeer minder vervuilend is dan een file. Nieuwe limietverlagingen kunnen die files echt niet bestrijden! Milieu Defensie vult de maatregelen aan door te pleiten voor wegafsluitingen. In dat geval is het nog maar de vraag of welgestelde middenklasser bereid is om een duur huis te kopen in een onbereikbare stad.Openbaar vervoer is ook geen oplossing, een autobus vervuilt namelijk 70 keer zoveel dan een personenauto, maar er passen zeker geen 70 mensen in een autobus. Meer mensen die de auto laten staan, waardoor er meer bussen gaan rijden geeft meer uitstoot als netto-effect. Verdere investeringen in OV zou via de fijnstofnorm ook verboden kunnen worden.Zelfs als die plannetjes ook maar een beetje effect zouden hebben, dan kost het nog jaren voordat die wurgende fijnstofnorm eindelijk gehaald wordt. En dan mogen we ook hopen dat die norm in de komende jaren niet wordt aangescherpt.Het is dan ook wel typisch dat Diederik Samson juist op dít moment vooraan staat met een oproep aan het kabinet om “door te pakken”. Samson wil de automobilist harder slaan, maar die heeft op zijn beurt het bukken nog niet verleerd. Ondertussen worden de keurige inwoners van Transvaal wél door de harde klappen van Samson geraakt.Pronk, Samson en andere milieumedeplichtigen verdienen dan ook een applaus voor het beste sabotagewerk van dit decennium!

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  7-4-2005  


|

FlitsKaart