Column: Snelheidsbeleid komt in de problemen!

 

Kijkers van Wegmisbruikers storen zich in toenemende mate aan het “mooi weer” spelen van Koos Spee. Die ergernis bestaat bij de burgerij en ook onder politiepersoneel. In drie afleveringen van Wegmisbruikers is te zien dat Koos Spee regelmatig reageert op punten die in artikelen van Flitsservice naar voren zijn gebracht. Uit de manier waarop dit gebeurd, valt op te maken hoe diep Koos Spee is gezonken.Het lijkt namelijk net alsof presentator André van der Toorn heftig in discussie is met Koos Spee. Ondertussen laat de presentator in zijn toneelspel, Spee *opzettelijk* de discussie winnen.De ballon van Spee Entertainment Inc. is makkelijk door te prikken. Spee wil alleen in discussie met mensen die niets terugzeggen. In het verleden zijn alle geduchte discussiepartners afgezegd. Meerdere mensen uit verschillende disciplines hebben in het verleden aangeboden om in het openbaar met Spee in debat te gaan. Spee heeft werkelijk ieder voorstel afgewezen.Het functioneren van onze landelijke verkeersofficier wordt ook van binnenuit bedreigd. Recentelijk ontving Flitsservice behoorlijk wat email, waarschijnlijk door de publiciteit van de afgebrande trajectcontrole op de A2. Daar zat ook mail bij, waaruit blijkt dat Koos Spee niet erg populair is onder zijn collega’s van het Openbaar Ministerie.Met enkele uitzonderingen (bijv. zaak Eric O.) zien we dat het OM er veel aan doet om haar imago te verbeteren. Maar wat het OM aan de ene kant probeert op te bouwen, wordt door Koos Spee aan de andere kant weer afgebroken. Het is dus heel begrijpelijk dat er spanningen binnen het OM bestaan, die men liever niet naar buiten brengt.Korpschef Eringa van Flevoland heeft zich nu publiekelijk het slechte imago van de politie aangetrokken en erkent dat dit door flitsflutboetes komt. Ook politiechef G. Goosens heeft een voorzichtige stap genomen om het flitspaal beleid in zijn gebied aan de kaak te stellen. Het slechte imago van de politie is voor oom en tante agent meer gevoelstemperatuur dan een koud gegeven! Beide politiebonzen begrijpen dat er maar één manier is om van het gezeur af te komen.De afbrokkeling van het politie-imago hoort blijkbaar bij de flitspaal. De flitspaal weet ook in andere landen het politie-imago ten gronde te richten. De UK, Australië en Canada zijn hier voorbeelden van.Spee’s Britse collega, Richard Brunstrom, wil dat het Britse flitspaalbeleid wordt herzien. Brunstrom heeft blijkbaar wél de goede wil om adequaat te functioneren. Koos Spee zou dit “capituleren” noemen. Spee hecht meer waarde aan zijn eigen gelijk, in plaats van dat hij zijn eigen falen onder ogen ziet.Heeft Koos Spee dan gefaald? Absoluut! Uit wetenschappelijke evaluatie blijkt dat verkeershandhaving geen duidelijk effect heeft gehad. Het gaat om een effect van 9% daling van verkeersslachtoffers, maar dat getal is niet betrouwbaar, volgens de onderzoeker zelf. De helft van die onbetrouwbare 9% is gekomen door verhoogd gordelgebruik, waardoor mensen na een ongeval dus minder ernstig letsel hadden. Een handvol gordelboetes heeft meer effect gesorteerd dan miljoenen snelheidsboetes!Als klap op de vuurpijl zaagt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek (SWOV) ook nog eens de laatste poten vanonder Koos Spee’s stoel.Jarenlang hanteerde men de vuistregel dat wanneer de gemiddelde rijsnelheid met 1km/u zou dalen, het aantal ernstige ongevallen met 3% zou afnemen. Koos Spee (en elke medestander met hem) heeft meerdere malen in de pers aan deze vuistregel gerefereerd om zijn beleid te onderbouwen.Maar wat is nu het geval, SWOV erkent die vuistregel niet meer!Nu SWOV die vuistregel niet meer erkent, vervalt de belangrijkste onderbouwing van het snelheidsbeleid!Het vervallen van de vuistregel is als volgt gekomen. SWOV heeft een inventarisatie gedaan naar alle snelheidsonderzoeken. De belangrijkste conclusie is, dat *oorzaken* van een ongeval zo ongelofelijk complex zijn, dat je dit niet enkel en alleen mag ophangen aan snelheid. Een andere belangrijke conclusie uit het rapport is, dat het overschrijden van de snelheidslimiet in een aantal gevallen *niet* tot meer verkeersonveiligheid leid. Met die laatste conclusie is het stukflitsen van snelwegen tot volslagen onzin verworden.Met het wegvallen van die vuistregel, heeft het Nederlands snelheidsbeleid bijna geen fundering meer. Dat betekent dat onze landelijke verkeersofficier zich momenteel alleen nog maar bezighoudt met onderhoud aan een kaartenhuis. Koos Spee zit -echt- in de problemen!Door het ontbreken van de wetenschappelijke basis, moet Koos Spee op zoek gaan naar nieuwe smoesjes om het bestaansrecht van zijn koninkrijk te verdedigen. Een tip voor de gokkers: zet uw geld in op milieu. “Normen en waarden” zijn een goede tweede keus.Op weg naar Spee’s pensioen in 2009, zullen we een verdere ridiculisering zien van het snelheidsbeleid. Vergeet niet, Spee heeft het geld uit flitsboetes nodig om zijn koninkrijk te betalen.Voor de nabije toekomst gelden dan ook maar twee normen en waarden: schrapen en smoezen.

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  30-3-2005  


|

FlitsKaart