Column: Vieze auto's duurder parkeren


De groene strijd kreeg zijn comeback in Nijmegen. Zoals te verwachten. Nijmegen heeft te weinig parkeerplaatsen, dus moeten er keuzes gemaakt worden over wie de pineut is.Hoe het eraan toegaat doet mij terugdenken aan de middelbare school, hoe wij als ongeïnteresseerde pubers onderricht werden met de zweep van onze natuurkundeleraar. Huiswerk nakijken, Robert krijgt een klassikale beurt om een natuurkunde som uit te leggen. Tegen het eind van Roberts rekenkundig gebrabbel is hij net iets te kortaf: ". dus daaruit volgt dat het antwoord 7 is". De scherpe natuurkundeleraar vraagt vervolgens, "7 paarden?" en Robert antwoord een beetje beschaamd, "Nee, 7 kilogram meneer". Let op de eenheden was het moraal, dat is het eerste wat de leraar controleert bij het nakijken van repetities.Het schetste dan ook mijn verbazing toen Wouter van Eck, Nijmeegs groenfundamentalist, de luchtvervuiling wilde gaan meten met een meetlint. Van Eck heeft waarschijnlijk een andere natuurkunde leraar gehad dan ikzelf. Wanneer een auto een breedte heeft van 7 paarden, dan is het voertuig meer vervuilend dan een auto die een breedte heeft van 5 paarden. Het was den Haag die daar een stokje voor gestoken heeft, je kunt aan een paard niet zien of ie stinkt.Een nieuwe poging die Haags gevolg krijgt is het differentiëren van de parkeertarieven naarmate de auto vervuilend is in gebruik. Jarenlang werd het principe gehanteerd "de vervuiler betaald", tegenwoordig is het principe "de gebruiker betaald". Nou, de parkeerplek wordt gebruikt en tijdens het stilstaan wordt er niet vervuild. Maar vervuiling hadden we het niet meer over. En zo is er dus een handige manier geboren om mensen die de auto laten staan, toch af te straffen.De strijd om vervuiling te verminderen is eenrichtingsverkeer. Nieuwe auto's zijn het schoonst, maar bij de aanschaf wordt je wel even ontmoedigd met de BPM luxebelasting. Een schone auto aanschaffen in plaats van een tweedehands wordt dus bepaald aangemoedigd. Met zo'n financiële verminking van de keuzevrijheid lijkt het erop alsof het de politiek helemaal niet te doen is om die schonere lucht.Helemaal te gek voor woorden, vijf gemeentes gaan meedoen aan "proefprojecten", het systeem bleek in Zweden al een succes. Op het praktijkexamen natuurkunde moest ik proefjes doen op een onbekend metaal en aan de hand van warmte eigenschappen bepalen welk metaal het was. De doelstelling van de natuurkundeproef was duidelijk. Maar wat de gemeentes precies willen beproeven met het nieuwe systeem van parkeertarieven is een raadsel.Schone lucht kan geen doelstelling zijn van de proefprojecten, dat is veels te ingewikkeld. Mensen vervangen hun auto niet één keer per jaar. Een groter verloop in het wagenpark dankzij de proef is dan ook niet te verwachten. De effecten op de luchtkwaliteit tijdens de proef zijn daarom nauwelijks meetbaar.De doelstelling van het systeem, is waarschijnlijk het systeem zelf. De proef stelt de vraag hoe moeilijk het is om het systeem van gedifferentieerde parkeertarieven in te voeren. Bureaucratie organiseren is ons nationaal talent, de proef zal waarschijnlijk slagen.Maar wat is ons land dan rijker geworden? Een systeem waarin je extra parkeergeld betaald voor een auto die volgens bepaalde normen niet schoon genoeg is. De tarieven worden ook niet lager als mensen de auto laten staan.Het plan is zo ongelooflijk tegenstrijdig, het lijkt meer op een politiek wanhoopsbesluit.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad