Communicatiestoornissen van het BVOMx

Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) is in korte tijd gegroeid van ongeveer 10 naar ongeveer 80 medewerkers. Een te forse groei voor een organisatie in een te korte tijd, wat zich manifesteert doordat BVOM steeds meer begint te zweven.Koos Spee, succesvol praktiserend flitspaal fundamentalist (verkeersofficier, hoofd BVOM) schijnt zelf niet eens te weten hoeveel flitspalen er in Nederland staan. Zowel BVOM, Gatso als Flitspaal.nu hebben verschillende meningen over het aantal dat in Nederland aanwezig is. Blijkbaar is het onderwerp belangrijk genoeg omdat BVOM op haar website hier extra aandacht aan besteed. Maar om zo’n klein opstootje kun je alleen maar glimlachen toch?Persofficier Leendert de Lange was betrokken bij dit recente persbericht. Ook eerder bracht dhr. de Lange volstrekte onzin in de media, bijvoorbeeld in een artikel dat in Time werd gepubliceerd. Veel wordt teruggevallen op uitspraken van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), die momenteel de klappen opvangt van ergernissen die BVOM veroorzaakt.Onbekendheid van het aantal flitspalen in Nederland is een kleine onschuldige miscommunicatie. Beeldvorming speelt in het aantal flitspalen minder een rol, want volgens de mening van zowel BVOM, Gatso als flitspaal.nu behouden mensen nog steeds de mening dat het er nog steeds teveel zijn.Veel erger was de miscommunicatie over een rapport van SWOV dat onderzoek deed naar de effecten van verkeershandhaving. In het rapport staat, snelheidscontroles omhoog, rijsnelheid omlaag, verkeersveiligheideffect onduidelijk. Het onderzoek gaf een onbetrouwbare schatting op 9% effect, terwijl de helft van dit effect toegeschreven kan worden aan meer mensen die de veiligheidsgordel om doen.BVOM was zeer goed geïnformeerd over de uitkomsten van dit rapport, en heeft desondanks toch besloten om een persbericht de deur uit te sturen dat “snelheidshandhaving een positief effect had van 10%”. Niet verkeershandhaving dus, nee, snelheidshandhaving. Dit bericht stond zowel in de Telegraaf als in de Volkskrant, waarbij dus het vermoeden al ontstaat dat er sprake is van opzettelijk de pers verkeerd inlichten. Nu hebben wij een getuige van de inside circle die beweert dat BVOM zeer goed op de hoogte was van de inhoud van het rapport, het verkeerde persbericht was dus een opzettelijke handeling. Alleen Koos Spee heeft de macht om een dergelijke beslissing te nemen.Natuurlijk waren de belangen groot. Het jaarverslag van BVOM had enkele “design pagina’s” met wat plaatjes en daarop grote letters geprint. Op één van deze design pagina’s wordt die stelling verkort geschreven, dat snelheidshandhaving 10% effect heeft gehad. Het jaarverslag van BVOM en het rapport van SWOV kwamen op dezelfde dag uit. Koos Spee houdt van dit soort één-tweetjes want het is in de geschiedenis wel vaker voorgekomen. Als Spee het SWOV rapport serieus had genomen, dan moest hij dus enkele pagina’s van het BVOM jaarverslag opnieuw laten drukken en dan zou de publicatie van het jaarverslag vertragen. De belangen van het één-tweetje was groot en dus werd er een verkeerd bericht de media ingestuurd.Meer dan een jaar geleden werd door Flitsservice aan BVOM gevraagd waarom bepaalde wegen zijn gekozen voor een trajectcontrole. Maandenlang hebben wij hierover flutsmoezen van de persvoorlichter ontvangen waarom wij geen antwoord kregen en dit duid op een bevel van hogeraf. Uiteindelijk hebben we de moed opgegeven, want we zijn lange tijd hoopvol geweest, maar tegelijkertijd ook niet achterlijk. De snelweglocaties zijn de drukste maar ook de veiligste wegen in Nederland. De trajectcontrole is bedoeld om zoveel mogelijk snelheidsboetes te scoren. Of dit goed is voor de verkeersveiligheid, daar heeft BVOM eigenlijk geen boodschap aan. Het openbaar ministerie is namelijk geĂŻnteresseerd in wetshandhaving en niet wat daar de positieve of negatieve consequenties van zijn, dat heet bedrijfscultuur.In het verleden bestond de propaganda van Koos Spee uit de rethoriek dat snelheidscontroles alleen werden gehouden op plaatsen waar dodelijke ongevallen waren gebeurd. Als je maar ver genoeg teruggaat in de geschiedenis, kun je hiervoor het hele wegennet aanwijzen, behalve nieuwe wegen. Deze propaganda is dan ook komen te vervallen toen BVOM op nieuwe wegen als de Westerscheldetunnel is gaan controleren.Voor degenen die de laatste uitzending van “Wegmisbruikers” hebben gezien, zullen begrijpen wat ik bedoel met de kreet “Koos Kerkorgel”. Een brede glimlach zoals Spee de nieuwe Radar Detector Detector introduceerde in de uitzending, om ook het rapalje van wij nette burgers bij Flitsservice.nl te kunnen aanpakken schepte dhr. Kerkorgel een waar genoegen. Maar het valt nog maar te bezien welke visie de (orgel) pijp uit gaat!Zijn wij in dit land overgegaan van dom en onachtzaam gedogen naar dom en onachtzame zero tolerantie, de burger schreeuwt om niet gecriminaliseerd te worden! Lieten wij met dom gedogen problemen liggen, tegenwoordig lossen wij met domme zero tolerante handhaving problemen op die er niet zijn! Intelligente handhaving en/of gedogen is blijkbaar teveel in een kabinet’s visie die eigen verantwoordelijkheid voorstaat! Mensen worden geecht zelf niks te kunnen immers en worden daarvoor zelfs ontmoedigd!Koos Spee is ook duidelijk iemand die tegen verantwoordelijkheid is. Hij heeft al die tijd nagelaten om het debat aan te gaan over zijn eigen beleid. Dhr. Spee is om die reden een ondemocratisch leider van zijn eigen beleid. Spee heeft blijkbaar niets te maken met andermans mening en dendert gewoon voort als een ongeleid projectiel. Spee is onachtzaam naar de samenleving toe, behalve als het om “objectieve journalisten” of medestanders gaat. Flitsservice zat met een mazzeltje een keer aan de tafel met Koos Spee. Dit is voor Spee natuurlijk niet voor herhaling vatbaar, alsof wij hem in de uitzending geschoffeerd hebben!Met de orgelglimlach en de RDD weet Spee zijn opponenten (denkbaar) uit te roeien. Maar Spee rookt een valse orgelpijp!Onverlet’s BVOM’s slechte communicatie met het publiek, slikt niemand de rotzooipropaganda meer! Het is werkelijk ongeloofwaardig, je hebt geen 7.4 miljoen snelheidsboetes nodig om een handjevol verkeersovertreders te pakken die 200km/u op de snelweg rijden!Een hard gegeven waarop je keuzes -moet- maken! 15% van alle verkeersslachtoffers valt bij extreem hoge rijsnelheden. Wat men er meestal niet bij vertelt is dat deze lieden ook nog eens stijf staan van de alcohol en drugs. De flitspaal helpt niet want deze lieden kennen in hun zwevende toestand God nog gebod! Spee heeft de mankracht om iets te doen aan rijden onder invloed, maar Spee kiest voor de flitspaal. Daarmee kiest BVOM ervoor om iemand die even later een plas bloed op de snelweg vormt zes weken later een flitsbekeuring toe te sturen in plaats van dat zij schuldigen en onschuldigen tegen dit soort ernstig wangedrag te beschermen! BOA’s moeten zich overdag bezighouden met puzzelboekjes, in plaats van dat zij mensen die een gevaar voor zichzelf en anderen vormen uit het verkeerssysteem halen!Kent u de term “de vierde macht”? Die term slaat op de macht van ambtenaren in Nederland. Ook Koos Spee voert een lobby voor zijn eigen werk. Nee, Spee doet niet alleen maar wat hem wordt opgedragen, hij overtuigd ook anderen om zijn “werk” te kunnen voortzetten. Voor een groot deel is Spee dus verantwoordelijk voor de keuzes en prioriteiten die gesteld worden. Met een voorliefde voor kentekens en goedkoop scoren weet Spee zich goed te functioneren. Zes keer aangifte van auto inbraak die voor nop wordt afgedaan door de politie is een andere afdeling van justitie. Alsof burger hiervoor begrip moeten hebben, zelfs nadat zij weten “hoe het werkt”.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram