Controle op snelheid bij wegwerk A1

 

Politie Gooi en Vechtstreek controleert op snelheid bij de versmalde rijstroken ter hoogte van de werkzaamheden op de A1.

Daar geldt tijdens de werkzaamheden een maximum snelheid van 90 km/u. Woensdag is er een controle geweest ter hoogte van Laren. Van de ruim 9700 automobilisten die de snelheidsapparatuur gepasseerd zijn, hebben 480 automobilisten zich niet aan de snelheid gehouden. De hoogste overtreder reed 124 kilometer per uur, een overschrijding van 34 km/u. De officier van justitie zal in dit geval de boete vast stellen.

De controles vinden plaats omdat de gevaarszetting van te hard rijden op de versmalde stroken bijzonder hoog zijn voor de weggebruikers onderling. Vaak levert het ook voor de wegwerkers, die niet altijd achter een barrière (kunnen) werken gevaarlijk situaties op.

Bij wegwerkzaamheden ligt daarom het boetebedrag hoger in verband met deze gevaarzetting.

 
 
Bron: Baarns Weekblad
 
  25-2-2011  


|

FlitsKaart