Criminaliteitsniveau Nederland hoog

 

Binnen de verschillende vormen van misdaad is een verschuiving te zien van een afnemend aantal woninginbraken (91.000 in het jaar 2000) en een toenemend aantal straatroven (14.000 in 2000.) De ontwikkeling van het aantal straatroven baart zorgen. In tien jaar tijd is het aantal met 75 procent toegenomen.Politiecapaciteit
De misdaad in Nederland is niet gelijk over het land verdeeld. Het aantal geregistreerde misdrijven per duizend inwoners is in de politie-regio's Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Limburg-Zuid veel hoger dan in bijvoorbeeld de regio's Twente of Zeeland. In het algemeen is er in de steden en verstedelijkte gebieden meer misdaad dan op het platteland.
Bij de verdeling van de beschikbare politiecapaciteit is onvoldoende rekening gehouden met het criminaliteitsniveau in de regio. Het gevolg is dat de politiekorpsen in de Randstad en in Limburg-Zuid gemiddeld veel meer aangiften moeten verwerken dan elders.
Het zou voor de hand liggen dat er meer politie is in regio's of gemeenten waar veel misdaad voorkomt, maar dat is niet het geval. In Nederland zijn er gemiddeld 29 aangiften van een misdrijf per agent. De verschillen per regio zijn echter enorm. Een Utrechtse politieagent krijgt bijna twee keer zoveel aangiften binnen als zijn collega in Zeeland.Meer groepscriminaliteit
In zijn algemeenheid is er een ontwikkeling van de misdaad naar het publieke domein. Minder woninginbraken en meer diefstallen uit auto's, zakkenrollerij en straatroven.
Andere opmerkelijke trends zijn een verandering van de individueel optredende dader naar de groepsdelinquent. Dit geldt niet alleen voor vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde. Ook gewelds- en vermogensdelicten worden meer en meer in vereniging gepleegd.Jaarlijks houdt de politie circa 170.000 personen één of meer keren aan in verband met een misdrijf. De helft ervan is niet eerder met de politie in aanraking geweest. Een klein deel van de arrestanten, ruim 9000 personen, behoort tot de vaste klantenkring van de politie. Zij zijn in de loop der jaren al meer dan 20 keer gearresteerd. Deze veelplegers of draaideurcriminelen zijn bijna altijd volwassen mannen. Ze blijken vrijwel altijd meerdere soorten van delicten op hun naam te hebben staan. De helft van de veelplegers is verslaafd. Tweederde van hen is in Nederland geboren. Hun criminele loopbaan is meestal al op 16 of 17-jarige leeftijd begonnen.

 
 
Bron: Website Openbaar Ministerie
 
  7-9-2002  


|

FlitsKaart