De Boer: Meer asfalt, minder spoor

 

DEN HAAG - "In nota's kan je niet rijden, op asfalt wel'", is het motto van de nieuwe verkeersminister De Boer (LPF). Hij trekt de komende vier jaar dan ook 380 miljoen euro extra uit voor de aanleg van nieuwe wegen, voornamelijk nieuwe spits- en bufferstroken. Het spoor komt er bekaaider af.

Betere doorstromingIn 2006 zal er in Nederland 150 kilometer spitsstrook liggen, als het aan De Boer ligt. Hij wil 80 miljoen euro uittrekken voor andere maatregelen om de doorstroming op rijkswegen te verbeteren, zoals een slimmere afstemming van wegwerkzaamheden, snellere afhandeling van ongelukken en het terugdringen van te zware belading van vrachtwagens.Geen overdreven regelsHet kabinet voorziet verder een versnelde aanleg van diverse projecten, zoals de tweede Coentunnel en de aanpassing van de A2 in Maastricht. Maar daarvoor moeten wel vooral het bedrijfsleven respectievelijk de locale gemeenten betalen, want het Rijk heeft voor deze infrastructuur vooralsnog geen grote geldbedragen gereserveerd."Ik heb ondernemers nodig'', aldus De Boer. Om de bedrijven, die tol mogen heffen, te verleiden belooft de minister optimale voorwaarden te scheppen. "Dus geen overdreven regels meer, geen overdreven bedilzucht'', zei de bewindsman in een toelichting op zijn begroting.Duurdere strippenkaartHij neemt daarmee expliciet afstand van het vorige kabinet "dat werkelijk met alles en met iedereen rekening hield, met elke zeggekorfslak, met elke kamsalamader." Dat is met De Boer afgelopen. "Soms moet die schop gewoon de grond in.''Om het extra asfalt te financieren, en tegelijkertijd de algemeen afgesproken bezuinigingsdoelstellingen te halen, trapt het ministerie van Verkeer en Waterstaat op de rem bij de aanleg van nieuwe spoorlijnen. De aanleg van de Hanzelijn (Zwolle-Lelystad) wordt vijf jaar uitgesteld (oplevering nu in 2014) en ook andere projecten, zoals Randstadrail (snelle treinverbinding tussen Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag), de treintunnel in Delft en de financiele bijdrage aan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam moeten even wachten. Ook wordt de strippenkaart duurder.

 
 
Bron: Nu.nl
 
  14-9-2002  


|

FlitsKaart