De matrixborden van Slim Rijden

 

Flitsservice is onlangs op bezoek geweest bij de KLPD te Driebergen. In een gesprek met John Bennink kwam onder meer de trajectcontrole op de A1 ter sprake.Het project "Slim Rijden" was opgetuigd, om de files te bestrijden. Door een fout werden de files alleen maar langer. Vanaf het begin had men een fout gemaakt met matrixborden.In beginsel, zou op de matrixborden met de rode rand alleen maar de snelheden 80 en 100 aangeduid worden. Wanneer deze matrixborden aan stonden, stond ook de trajectcontrole aan. Als de matrixborden met rode rand uitstonden, stond ook de trajectcontrole uit. Dhr. Spee is hierover altijd vaag gebleven, immers, ook als de trajectcontrole uitstaat heb je je maar aan de limiet te houden. Volgens Bennink was dit niet het geval en stond de trajectcontrole uit, bij de normale limiet van 120.Veel ellende werd veroorzaakt door de reguliere file-matrixborden zonder rode rand. In het verleden heeft Flitsservice in haar informatievoorlichting de bewering gedaan, dat deze file-matrixborden niet verplicht zijn. In een Europese juridische uitspraak is besloten, dat deze borden voorzien moeten zijn van een rode rand. Later heeft Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie kritiek geuit op onze stelling over file-matrixborden, namelijk dat deze matrixborden zonder rode rand wel degelijk verplicht zijn. Ook het CBR geeft voorlichting dat deze reguliere file-borden verplicht zijn. De discussie hierover is daarom ook nog niet afgesloten, gezien ook de volgende opzienbarende feiten.De file-matrixborden werken via lussen in het wegdek. Deze lussen meten de snelheid van de automobilist. Wanneer een bepaald aantal auto's iets minder dan 80 kilometer per uur rijdt, dan springen de file-matrixborden op 70. Wanneer een bepaald aantal auto's iets minder dan 60 rijdt, dan springen de matrixborden op 50.Op de A1 waren de matrixborden met rode rand geassocieerd met de trajectcontrole, terwijl de reguliere file-matrixborden dit niet waren. Dit was natuurlijk niet bekend bij het publiek, die op het traject Slim Rijden zich keurig aan de snelheidslimiet hield, ook aan de limieten van de file-matrixborden.Stond zo'n file-matrixbord dus op 50 te knipperen, dan reed men 50 of zelfs 45 in angst om een bekeuring te krijgen. Nu wil het systeem dus zo werken, dat de file-matrixborden pas weer van 50 op 70 springen, wanneer er meer dan een bepaald aantal auto's 60 of meer rijdt. John Bennink stelde dat heel duidelijk: "We moeten met zijn allen een beetje ongehoorzaam zijn, om de file-matrixborden weer uit te zetten".Met handhaving als stok achter de deur was men niet ongehoorzaam. Kortom de files werden hardnekkig omdat de reguliere file-matrixborden op 50 bleven staan. Door een fout in de apparatuur en het snelheidsgedrag, kon dit matrixbord ook geen hogere limiet meer aangeven.Hoewel Bennink er al vanaf het begin voor pleitte om de reguliere matrixborden af te plakken of er een zak overheen te trekken, heeft men deze ingreep geweigerd en is men gewoon doorgegaan met een bedenkelijke situatie die vanaf het begin heeft bestaan.Het is werkelijk niet verkoopbaar, dat een project dat "Slim Rijden" heet, vanaf beginsel niet "slim" is aangepakt.Verder is de wettelijke geldigheid van matrixborden door de apparatuurfout niet redelijk te noemen. De discussie over de juridische status van een limiet die aangegeven wordt door een file-matrixbord is daarom voorlopig nog niet tot een einde gekomen.

 
 
Bron: Flitsservice
 
  7-5-2003  


|

FlitsKaart