De muis en de olifantx

Hoe bewijs je dat flitsen helpt. Goed zoeken, totdat je het antwoord vindt. Soms moet je lang zoeken, in Nederland is de zoektocht gemiddeld. Het objectief wetenschappelijke bureau SWOV heeft onlangs op haar website haar "standpunten" gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een objectieve wetenschappelijke organisatie tegelijkertijd een actiegroepering is. Een actiegroepering heeft altijd een politieke agenda en probeert via deze weg haar eigen smaak aan de politiek te verkopen.Nu heeft wetenschappelijk actiegroeperingsonderzoek van SWOV uitgewezen dat je de invloed van flitsen niet terugvind in de nationale cijfers. Dat betekent dat je dieper moet gaan zoeken. Kijk naar iets kleinere details en vergroot ze uit, de muis en olifant strategie.Zo ging dus SWOV aan de gang met een groot onderzoek, waarbij de effectiviteit werd onderzocht op wegen waar veel geflitst wordt, de "projectwegen".In het Verenigd Koningrijk bleek zelfs een dergelijk onderzoek geen gewenste resultaten te geven. Men ging zelfs nog dieper zoeken. Want wat doet men aan de overkant van de Noordzee, daar onderzoekt men de effectiviteit van snelheidscamera's binnen een straal van 500 meter. Zij hebben dus een kleinere muis, maar dezelfde olifant als wij Nederlanders.Een dergelijk onderzoek geeft gunstige resultaten en werkelijk waar, flitsen helpt. De muis in het onderzoek wordt een olifant in de pers. Dit is allemaal actiegroeperingswetenschappelijk bewezen. Natuurlijk wil een verkeerspsycholoog, wiens eigen onderzoek door dezelfde actiegroepering wordt gefinancierd op TV nog benadrukken dat hij veel vertrouwen heeft in wetenschappelijk onderzoek.Helaas heeft Nederland alleen actiegroeperingswetenschappelijk onderzoek van de linkse kerk. SWOV heeft namelijk een kennismonopolie op verkeersgebied. Momenteel zijn we niet in staat om een second opinion te vragen, iets wat normaal is bij wetenschappelijk opgeleide huisartsen, die ook niet altijd dezelfde diagnose stellen.Binnenkort zal SWOV een rapport publiceren, waaruit blijkt dat flitsen helpt.Amen.


Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram