Derde kwartaal 2006 vrijwel even druk als derde kwartaal 2005

 

In het derde kwartaal van 2006 stonden er ongeveer evenveel files als in dezelfde periode van 2005. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van de VerkeersInformatieDienst (VID). Een erg drukke julimaand werd gevolgd door rustiger augustus en september; aan die drukke julimaand is waarschijnlijk de vakantieregio-planning debet. In september had het verkeer in verhouding weinig last van neerslag.Na negen maanden is de filedruk tot nu toe 8,2 procent hoger dan in de eerste drie kwartalen van 2005. Filedruk is gedefinieerd als de lengte van de files maal de duur.Voor de laatste keer heeft de VID gekeken naar de file-ontwikkeling op die wegvakken waar op 1 november van het vorig jaar een maximum snelheid van 80 kilometer heeft ingevoerd. Voor alle trajecten gezamenlijk is in het derde kwartaal opnieuw een stijging van 15% van de filedruk gemeten. Ten opzichte van het landelijke cijfer groeide de filedruk hier in de eerste drie kwartaal ruim twee keer zo snel. De vakken op de A20 richting Gouda (bij Rotterdam), de A12 richting Utrecht (bij Den Haag) en de buitenring van de A10 (in Amsterdam) doen het goed. De vakken op de A20 richting Hoek van Holland (bij Rotterdam) en de A12 richting Den Haag (zowel bij Den Haag als bij Utrecht) veel slechter.Over het aandeel van files veroorzaakt door wegwerkzaamheden bestaat nog geen eenduidig beeld. In de officiële registratie worden namelijk alleen files meegenomen die aansluitend staan aan het wegvak waarop gewerkt wordt. Omdat het afgelopen seizoen juist veel files stonden op knelpunten van de alternatieve routes, is dit onderwerp van nader onderzoek. Steeds meer wordt overgegaan tot volledige afsluiting van wegvakken ten behoeve van wegwerkzaamheden.

 
 
Bron: De VerkeersInformatieDienst
 
  10-4-2006  


|

FlitsKaart