Donner ligt dwars bij bestuurlijke boete

 

Invoering van de bestuurlijke boete per 1 januari 2007 is onhaalbaar geworden. Al gaat de Tweede Kamer akkoord met de wetsvoorstellen, dan nog is de voorbereidingstijd voor gemeenten te kort.Invoering op zijn vroegst halverwege 2007.Opnieuw is deze week de verdere behandeling van de wetsvoorstellen die gemeenten meer bevoegdheden geven om overlast in de openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen tegen te gaan, uitgesteld. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hikt minister Donner van Justitie tegen de Kameramendementen aan om gemeenten ook snelheidsovertredingen in 30-kilometerzones en door rood rijden in de bebouwde kom te laten beboeten.Al sinds 1997 staat de bestuurlijke boete in Den Haag op de politieke agenda. Via deze weg zouden gemeenten de handhaving op zich kunnen nemen van ongewenste gedragingen die door gebrek aan capaciteit bij de politie vaak onbestraft blijven. Begin dit jaar leek het er even op dat de wetten die gemeenten de mogelijkheid geven op te treden tegen foutparkeren, fietsen op de stoep en lopen op de weg in het parlement de eindstreep zouden halen. Bij amendement drong de Kamer er echter op aan ook het rijden door rood licht en snelheidsovertredingen door gemeenten te laten beboeten, omdat de politie vaak alleen handhaaft op rijks- en provinciewegen.VNG-directievoorzitter Ralph Pans rekende al op verzet uit de hoek van Justitie en het Openbaar Ministerie tegen dit amendement. 'Dat was van begin af aan zeer groot', aldus Pans. Hij dacht aanvankelijk in minister Peijs van Verkeer en Waterstaat een bondgenoot te hebben om het verzet van Donner te breken, maar dit ministerie lijkt volgens hem 'de power te missen' om daar doorheen te komen. 'Dat dreigt na jaren voorbereiding een historisch gemiste kans te worden', stelt hij.Ook al gaat de kamer snel akkoord met de twee wetsvoorstellen, dan nog is daadwerkelijke invoering ervan in 2007 volgens VNG-beleidsmedewerker Bert Slangen onhaalbare kaart. 'De voorbereidingstijd is eenvoudigweg te kort. Gemeenten zullen niet alleen mensen moeten opleiden, ze moeten ook de benodigde flits- en radarapparatuur en incassosystemen nog aanschaffen', zegt hij. Invoering van de bestuurlijke boete acht Slangen op zijn vroegst halverwege 2007 mogelijk.Auteur: Hans van Boxtel

 
 
Bron: Binnenlands Bestuur
 
  4-11-2006  


|

FlitsKaart