Draagvlak snelheidcontroles tanende in Drenthe

 

Politie & Justitie - donderdag, 31 januari 2002Het draagvlak voor intensieve snelheidcontroles onder Drentse automobilisten wordt steeds kleiner. In twee jaar tijd is het aantal tegenstanders met 10 procent gestegen. Dat blijkt uit een enquête gehouden door de politie.
In 2001 vindt nog 'slechts' 73 procent van de ondervraagden dat snelheidscontroles 'heel zinvol' zijn. Dat percentage lag in 1999 nog op 83,9 procent en in 2000 op 78,2 procent.
Steeds minder Drenten zijn het er mee eens dat ze regelmatig een bekeuring in de bus hebben liggen. De politie houdt sinds 1999 intensievere snelheidcontroles om het aantal doden in verkeer omlaag te brengen. Aan die doelstelling werd in 2001 niet voldaan. Integendeel, het aantal slachtoffers dat de dood vond bij een verkeersongeluk steeg zelfs.

Daar staat tegenover dat de ondervraagden wel vinden dat meer automobilisten een bon verdienen voor het negeren van een rood stoplicht. Bert Visser van de Drentse politie: ,,Bijna 94 procent is het daarmee eens. Ten opzichte van een jaar eerder betekent dit een lichte stijging.''

De gordelcontroles blijven de geënquêteerden ook nuttig vinden. Zo'n 84 procent is het daarmee eens. Het draagvlak voor de intensieve alcoholcon troles in Drenthe blijft onverminderd hoog op 97,5 procent.

,,Uit het laatst gehouden onderzoek zegt 0,4 procent van de ondervraagden geregeld door rood licht te rijden'', vertelt Visser. ,,In 1999 was dat nog 3,2 procent. Het aantal mensen dat zegt altijd of meestal de autogordel te dragen, is in vergelijking met 1999 vrijwel gelijk gebleven als het gaat om korte ritten. Dat schommelt rond de 77 procent. Voor de lange ritten is het percentage ten opzichte van 1999 met drie procent gestegen van 92,2 naar 95,2.''

Verder blijkt dat 93 procent nooit met alcohol achter het stuur zit. In 1999 was dat nog 87,8 procent. Het aantal automobilisten dat aangeeft vaak te hard te rijden op autosnelwegen is ten opzichte van 1999 gedaald van 21,1 naar 17,1 procent. Op 80 kilometer wegen vond er een daling plaats van 21,2 naar 16,7 procent. Voor de 50 kilometer wegen lagen de percentages respectievelijk op 12, 9 en 10,8 procent.

Directe roodlicht-controles van het handhavingproject Boetegeld = Sneu Geld hebben in de afgelopen twee weken dertien overtreders opgeleverd in Assen, Emmen en Hoogeveen. ,,Nieuw in ons project is de directe waarneming en aanhouding van de overtreders'', legt Visser uit. ,,Directe confrontatie van de betrokkenen met de gepleegde overtreding moet bijdragen aan bewustwording van fout ver keersgedrag en het veranderen daarvan.''

 
 
Bron: Drentse Courant
 
  14-2-2002  


|

FlitsKaart