Drentse politie zet studenten in

 

De Drentse politie gaat politie-studenten inzetten om te besparen op personeelskosten. Dat blijkt uit de begroting voor volgend jaar.

Door de relatief hoge leeftijd van het Drentse politiepersoneel heeft het korps financieel al jaren tekorten. Het aantal arbeidsplaatsen wordt de komende 3 jaar met 100 verminderd. En dat wordt opgevangen door jaarlijks 45 studenten in te zetten. De financiële situatie van het korps komt nog meer in de knel door nieuw beleid van het kabinet zegt korpschef Frans Bakker. Als gesprekken tussen het ministerie, de korpsleiding en de Drentse burgemeesters niet tot resultaat leiden dan dreigt mogelijk de artikel 4 status voor de Drentse politie. Dat betekent extra financiële hulp maar ook een onder curatele-stelling door het ministerie. Het besluit daarover moet voor april 2008 genomen worden.

Korpschef Frans Bakker.mp3

 
 
Bron: RTV Drenthe
 
  11-2-2007  


|

FlitsKaart