Duurzaam Veilig niet meer doen

 

Woensdag 19 april 2006 - SLUIS – Het proefproject Duurzaam Veilig Verkeer West-Zeeuws-Vlaanderen verdient geen navolging in andere delen van Zeeland en Nederland. Dat stelt gedeputeerde A. Poppelaars van de provincie Zeeland. Het demonstratieproject, dat eind dit jaar stopt, werd tien jaar geleden gestart met als voornaamste doel het aantal verkeersslachtoffers in het gebied te verminderen. Een tweede doelstelling was het testen van de principes van een duurzaam veilige inrichting van wegen. „Wat betreft het verminderen van het aantal verkeersdoden zijn we goed op weg. De doelstelling is om in 2010 te komen tot een reductie van zestig procent ten opzichte van 1986. Als de trend zich doorzet, komen we uit op ongeveer vijftig procent“, zegt Poppelaars.Van de 23 verkeersdoden in Zeeland in 2005 vielen er zeven in Zeeuws-Vlaanderen, tegenover zes in Tholen en Schouwen-Duiveland, zes in de Bevelanden en vier in Walcheren. Dat het Duurzaam Veilig-project vruchten afwerpt, blijkt uit het verschil tussen het projectgebied en de rest van Zeeuws-Vlaanderen. In 2003 vielen vijf van de twaalf verkeersdoden in West-Zeeuws-Vlaanderen, in 2004 waren dat er vier van de tien en vorig jaar twee van de zeven.Geen navolging


Poppelaars: „Toch denk ik dat Duurzaam Veilig geen navolging verdient. Duurzaam Veilig heeft zó ontzettend veel geld gekost. Ik schat dat alle betrokken wegbeheerders -waterschap, gemeente, provincie en Rijk- samen zo’n vijftig miljoen euro hebben uitgegeven. Als de eerste versie van het plan volledig was uitgevoerd, was de provincie Zeeland veertien miljoen euro extra kwijt geweest. Dat kon niet, al hebben we drie jaar geleden nog wel zes miljoen euro extra in het project gepompt.“Ook het enorme ruimtebeslag van een veilige inrichting van wegen bleek lang niet altijd realistisch. „De planning leek op papier haalbaar, maar de praktijk was veel weerbarstiger. Je kan het allemaal wel mooi opschrijven, maar er komt gaandeweg steeds meer bij kijken. En dan wordt je weleens ingehaald door nieuwe inzichten of maatoplossingen. Neem bijvoorbeeld de aanleg van een rondweg bij Aardenburg. Wie had er tien jaar geleden meteen rekening gehouden met de aanwezigheid van de boomkikker of de fijnstofproblematiek?“Poppelaars is blij dat het einde van Duurzaam Veilig nadert. De N58 tussen Roofack en Schoondijke, N675 tussen Roofack en Groede en N674 tussen Potjes en Cadzand en de N675 tussen Potjes en Sluis zijn de laatste wegen die nog binnen de termijn worden aangepakt.Te lang


„Het project duurt te lang, de meeste mensen hebben het er nu wel mee gehad. Achteraf gezien hadden we eerst moeten inzetten op de aanpak van de hoofdontsluitingswegen. Hadden we dat eerst gedaan in plaats van het inrichten van dertig kilometerzones in de kernen, dan hadden we ongetwijfeld niet zo’n auto-pest-imago gecreëerd. Door de volgorde van maatregelen hebben we bij de bevolking weinig begrip gekweekt.“De gedeputeerde is nog op zoek naar een mooie afsluitingshandeling, al heeft hij wel al een idee. „Wat mij betreft sluiten we het project symbolisch af met het uitvlakken van de kantelweg bij Nieuwvliet. Duurzaam Veilig is immers een proefproject, dus probeer je dingen uit. Maar straks moeten we weer, met beide benen op de grond, normaal verdergaan“, aldus Poppelaars.

 
 
Bron: De Stem
 
  19-4-2006  


|

FlitsKaart