EC: aantal verkeersdoden in tien jaar halveren1146x

De Europese Commissie wil het aantal verkeersdoden de komende tien jaar halveren. Nu nog sterven dagelijks honderd mensen op de Europese wegen. Veiliger auto’s, wegen en tunnels en een strengere naleving van de verkeersregels moeten dat getal omlaag brengen.

Europees Commissaris Kallas (Transport) vindt het aantal ‘onacceptabel hoog’. Hoewel er sinds 2001 veel is verbeterd – 40 procent minder slachtoffers – zijn volgens Kallas nieuwe maatregelen onontkoombaar.
Kleine stad

Vorig jaar kwamen ruim 35 duizend mensen om in het verkeer, een kleine stad. Ruim 140 duizend mensen raakten permanent gehandicapt door een ongeval en 1,4 miljoen personen zwaar gewond. De totale kosten van de ongelukken, de medische verzorging en het verlies aan inkomsten bedragen 130 miljard euro per jaar.

Kallas waarschuwde dinsdag bij de presentatie van zijn plannen dat vermindering van het aantal verkeersslachtoffers niet eenvoudig is. De verschillen tussen EU-landen zijn groot. Zo vallen in Nederland aanzienlijk minder verkeersdoden (per miljoen inwoners) dan in België en Luxemburg. ‘In veel lidstaten is absoluut ruimte voor verbetering’, zegt een betrokken Commissie-ambtenaar.

Harde eisen

De Commissie wil harde eisen stellen aan de verkeersveiligheid als voorwaarde voor het verstrekken van EU-subsidies voor wegen en tunnels. Verder moeten auto’s, bussen en trucks verplicht worden uitgerust met antislip- en antiblokkeersystemen, verklikkers bij verandering van rijbaan (vrachtwagens, bussen), automatische noodremmen en snelheidsbegrenzers (lichte vrachtwagens).

De Commissie denkt over opleidingseisen voor rij-instructeurs, en onderzoekt een verplichte proeftijd (met strengere regels) voor automobilisten die net hun rijbewijs hebben.

Autogordel

Van groot belang is volgens de Commissie het naleven van de limieten voor snelheid en drank en het dragen van de autogordel. Lidstaten moeten hiervoor nationale plannen opstellen. De Commissie overweegt een alcoholslot – startonderbreker als iemand gedronken heeft – voor chauffeurs van (school)bussen. Ook moeten overtredingen in het buitenland altijd worden beboet.

Speciale aandacht is nodig voor motorrijders. Bij deze groep weggebruikers is nauwelijks sprake van minder slachtoffers. Onderzocht wordt of airbags (eventueel in de kleding) een oplossing kunnen bieden.

Bron:  Volkskrant

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram