Economie draait op auto704x

„De auto is nodig om de economie te laten groeien. Zonder auto kunnen we niet naar het werk, kunnen we elkaar niet ontmoeten en wordt recreeren anders omdat we er aan gewend zijn geraakt om ook in onze vrije tijd te reizen.”

Cees Boutens van de RAI Vereniging, de organisatie van de autobranche, laat er geen misverstand over bestaan dat de economie van ons land niet meer kan zonder mobiliteit. „Dat is ook wetenschappelijk aangetoond”, zegt Boutens, „want één procent groei van de economie levert ongeveer een zelfde uitbreiding van het wagenpark.” Beperking van de mobiliteit heeft dan ook negatieve gevolgen voor de economie.

„Er moet dus ruimte worden gegeven aan alle vervoersmiddelen”, zegt Boutens, die het feit hekelt dat ons land op sommige plaatsen, zoals de A4, zit opgezadeld met infrastructuur uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De enorme hoeveelheid voertuigen op onze wegen heeft een groot aantal banen opgeleverd; bij autobedrijven (60.000), truckdealerbedrijven (7.400) en tankstations (12.900), om maar een paar voorbeelden te noemen. De totale omzet in de mobiliteitsbranche bedroeg afgelopen jaar ruim 62 miljard euro. De invloed op de verzekeringsbranche, de banken en andere sectoren is dan nog niet eens meegerekend.

Geldbron

De overheid ontdekte jaren geleden al de geldbron die automobilist heet.

Tussen 1997 en 2007 namen alle vormen van heffingen fors toe, of het nu gaat om belasting op brandstoffen, de motorrijtuigenbelasting, de bpm of de btw. Afgezien van de 13,4 miljard euro die het rijk dit jaar verwacht op te halen met allerlei directe autobelastingen, betalen bezitters van leaseauto’s 1,2 miljard euro via hun bijtelling aan de loonheffing. Daarnaast leveren verkeersboetes 550 miljoen op en de btw over brandstof en nieuwe auto’s 2,4 miljard.

In totaal verwacht het rijk derhalve in 2007 meer dan 17 miljard euro uit de automobilist te knijpen. Daartegenover staat een schamele investering van 2,7 miljard euro voor aanleg, beheer en onderhoud van het wegennet.

Bron:  De Telegraaf /abonnee gedeelte

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram