Eefdenaren willen uniforme snelheid

 

Op het traject van de N348 tussen de noordelijke komgrens van Gorssel en Eefde moet een uniforme maximum snelheid gelden.
Het liefst zien aanwonenden van de Zutphenseweg en de Jodendijk in Eefde die limiet op vijftig kilometer komen. Als dat onhaalbaar is, zou op dat stuk zestig kilometer de toegestane snelheid moeten zijn.

Dat zegt Astrid van Mourik Broekman, aanwonende van de Jodendijk in Eefde, als toelichting op de brief die een groep Eefdenaren naar de gemeenteraad van Lochem heeft gestuurd. Elf aanwonenden van de Zutphenseweg en twee aanwonenden van de Jodendijk vinden dat de provincie Gorssel ’een voorkeursbehandeling’ geeft. Gedoeld wordt op het voorstel om de bebouwde komgrens op te schuiven tot aan de Hoofdstraat-Zuid.

Verder wil de provincie de maximum snelheid van tachtig kilometer op het stuk vanaf Gorssel-Zuid tot aan Eefde handhaven. Bewoners van de Zutphenseweg en de Jodendijk hopen dat de Lochemse gemeenteraad een stokje steekt voor de provinciale plannen. Aangezien de raad het opschuiven van de komgrens moet goedkeuren, dient hij volgens de bewoners te proberen de provincie op andere gedachten te brengen.

In de brief voeren de bewoners aan dat diverse keren de provincie is gevraagd de snelheid op het traject vanaf de Hoofdstraat-Zuid tot aan de komgrens Eefde te verlagen tot zestig kilometer. De smeekbede is door de provincie afgewezen, met als onderbouwing dat de N348 tussen Zutphen en Deventer een gebiedsontsluitingsweg is.

De Eefdenaren hebben bekeken hoeveel woningen op verschillende gedeelten langs de weg staan. Het stuk van de huidige komgrens Gorssel-Zuid tot aan de afslag Hoofdstraat-Zuid telt volgens hen 0,7 woningen per honderd meter. Op de trajecten Hoofdstraat-Zuid tot aan Quatre Bras, Quatre Bras tot aan het caravancentrum en van het caravancentrum tot aan de kom Eefde is de woondichtheid respectievelijk 2,5, 3,9 en 5,0 woningen per honderd meter. "Als je voor veel minder aanwonenden bij Gorssel de snelheid vermindert, zou het logisch zijn tot aan Eefde, waar veel meer mensen aan de weg wonen, ook de snelheid omlaag te brengen’’, aldus Van Mourik Broekman.

 
 
Bron: De Stentor
 
  23-2-2007  


|

FlitsKaart