Een auto moet rijden en een mens moet denken, of ..

 

Een auto moet rijden en het liefst altijd, zonder morren of haperen. De chauffeur neemt waar, beslist en handelt. Dat doet hij meestal op routine, 'op de automatische piloot'en dat is maar goed ook. Want de chauffeur levert dan een betere prestatie dan in het geval hij of zij overal over nadenkt. Tot zover alles helder: een auto moet rijden en een mens moet denken, zij het niet teveel en niet te bewust.Maar nu komen er steeds meer snufjes op de markt met het doel een auto niet alleen te laten rijden, maar ook te laten nadenken. Die snufjes worden ook wel eens aangeduid met copiloot: een hulpje voor de berijder. Zo let bijvoorbeeld de automatische cruise control erop dat je niet te dicht op de voorligger rijdt en mocht dat wel het geval zijn, dan houdt de auto in: de ACC neemt waar, beslist en handelt. Dit is maar een begin. Voorlopig nog alleen in de duurdere modellen, zoals dat heet, maar wie weet waar dat eindigt?Waar eindigt dit? Je zou beter de vraag kunnen stellen: waar begint dit? Al decennia wordt ons door sommigen een gebroeders-Das-wereld in het vooruitzicht gesteld. Maar in de werkelijkheid van vandaag zie ik nog steeds mensen veel dichter op de voorganger rijden dan de veilige twee seconden (op de snelweg worden volgtijden gemeten tussen de 0,8 en 1,8 seconde), zie ik mensen met een landkaart of stedengids op hun schoot, nog steeds raken auto's zo maar van de weg af, etc. Ook lees ik berichten dat de verkoop van dit soort moois achter blijft bij de marktverwachtingen. Ook zoiets als een Intelligente Snelheids Adapter (ISA) komt er heel misschien wel, maar voorlopig nog niet en hooguit na ragfijn spel van voorstanders.Ik onderschat niet de potentie en de kansen van ITS-applicaties voor een verdere bevordering van de verkeersveiligheid. Overigens alleen als het de weggebruiker echt ondersteunt en niet teveel van zijn eigenlijke rijtaak afleidt (wie let daar op?). Alleen lijkt het me levensgevaarlijk te verwachten dat ons traditionele gereedschapskistje van aanpassingen van de infrastructuur of wellicht politietoezicht niet meer nodig zou zijn en we beter kunnen wachten op al dat nieuws. Wellicht dat ITS in de toekomst chauffeurs een ruggensteuntje kan leveren, maar voorlopig zal een mens moeten blijven denken om een auto veilig te laten rijden.

 
 
Bron: SWOV
 
  15-12-2002  


|

FlitsKaart