Elk knelpunt vijfbaans1005x

"Een nieuw kabinet moet de belangrijkste verkeersaders uitrusten met zeker twee keer vijf rijstroken." Het vastslibbende Nederlandse wegennet schreeuwt om een Deltaplan om de mobiliteit op gang te houden. Dat eist VVD-Kamerlid Aptroot. Hij reageert daarmee op de uiterst sombere vooruitzichten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat over toenemende filedruk rond 2020.

De grootste partij in de Kamer zwengelt met haar ambitie de asfaltmachine nog harder aan dan demissionair minister Eurlings (Verkeer) al van plan was. De CDA-bewindsman schetste in zijn Nota Mobiliteit dat rijkswegen minimaal naar twee keer drie rijstroken moeten. Aptroot vindt dat te weinig.

Ondanks de huidige wegverbredingen raast Nederland af op een enorm filefuik. Zonder extra investeringen loopt het straks hopeloos vast in de driehoek Den Haag - Gouda - Rotterdam, in Brabant en bij Arnhem - Nijmegen. Rond Amsterdam waaiert het filespook uit tot aan Hoorn, Alkmaar, Almere en Lelystad. Tot 2028 ’verergert’ de situatie zelfs nog, aldus het ministerie.

Aptroot: "Dit redden we niet meer zonder een Deltaplan wegenaanpak. Twee keer drie rijstroken is volledig achterhaald. Dat is alleen toereikend ver buiten de Randstad. De A1, A2, A12 en A4 moeten gewoon overal naar tien rijstroken. Tot Lelystad kan de A6 ook een stuk breder, met daarna minimaal twee keer drie stroken naar Groningen." De PvdA ziet in de capaciteitsanalyse een reden om alsnog de kilometerheffing in te voeren. "De meeste verlichting bereik je uiteindelijk toch door een combinatie van het slimmer gebruik van bestaande wegcapaciteit, bouwen en beprijzen", zegt PvdA-Kamerlid Dijksma.

Ook CDA-Kamerlid De Rouwe schrikt van het toekomstbeeld. "Straks kun je nog wel landen op Schiphol, maar vervolgens geen meter vooruit in de auto. Dit rapport moet op tafel van de informateur, want dit raakt de toekomst van ons land. De asfaltmachine moet niet stil gezet, zoals linkse partijen willen, we moeten er nóg meer aanschaffen."

De VVD wil een Deltaplan financieren door jaarlijks ten minste één en een kwart miljard extra uit te geven. Daarvan mogen provincies 750 miljoen bijdragen door de opcenten in wegen te steken. Ook PVV-Kamerlid Sharpe wil meer geld vrijmaken: "Meer asfalt, hoe eerder hoe beter!" Het ministerie verwacht geen capaciteitsproblemen op het spoor. Daarin heeft dit kabinet genoeg geïnvesteerd. Ook de wegen rond Utrecht leveren, na de investeringen in de A2 en de A27, tegen 2020 geen grote vertragingen op.

Bron:  Telegraaf

Melder: King Nike

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram