Eurlings hekelt vertragingen aan wegwerkzaamheden507x

Het is onacceptabel dat de aanleg en aanpassing van grote rijks-, vaar- en spoorwegen vertraging oplopen. Dat schrijft minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) dinsdag aan de Tweede Kamer. Van de 47 projecten die nu worden uitgevoerd, hebben er sinds de vorige rapportage elf vertraging opgelopen.

Zo wordt de vertraging bij projecten op de A12 en de A4 geschat op twee tot drie jaar. De verdieping van de Westerschelde zou een jaar vertraging oplopen. Volgens de minister zijn er meerdere oorzaken. Zo zijn enkele projecten vertraagd doordat de Europese regelgeving over de luchtkwaliteit niet op tijd beschikbaar was. Ook is het voorgekomen dat een brug ineens een extra rijstrook moest krijgen en hoger moest worden dan gepland.

Volgens Eurlings zijn de vertragingen goed verklaarbaar, maar is het voor hem niet acceptabel. "In een tijd waarin filedruk als maar toeneemt, is het niet te 'verkopen' dat oplossingen niet tijdig zijn te realiseren. In deze kabinetsperiode wil ik alles op alles zetten om projecten op tijd af te ronden."

De bewindsman neemt daartoe een aantal maatregelen. Zo wil hij dat een commissie gaat bedenken hoe de besluitvorming rond infrastructuurprojecten slagvaardiger kan verlopen. Ook is de bewindsman bezig de werkwijze binnen zijn departement te verbeteren. Dat gebeurt onder meer door bij het begin van de planstudie al heldere keuzen te maken waardoor procedures kunnen worden vereenvoudigd.

Bron:  Nieuws.nl

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram