Eurlings: in 2020 zijn er meer files dan nu

 

De files en de problemen in het openbaar vervoer zullen volgens demissionair minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) in 2020 groter zijn dan nu, zelfs als alle voorgenomen investeringen op tijd worden uitgevoerd. Dat hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Eurlings baseert zich op de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse. Daarin staat hoe de bereikbaarheid van Nederland er in 2020 en 2028 uitziet. De belangrijkste conclusie: de capaciteit van het wegennet is onvoldoende als de mobiliteit na de economische crisis weer zal groeien. Ook als het economische herstel de komende jaren uitblijft, zullen er bereikbaarheidsproblemen zijn, alleen op kleinere schaal.

Problemen zijn vooral te verwachten in de driehoek Rotterdam-Den Haag-Gouda, ten noorden van Amsterdam, en op de as Schiphol-Amsterdam-Almere. Ook in Brabant en rond Arnhem-Nijmegen zal de bereikbaarheid verslechteren. Alleen in de regio Utrecht zullen de wegproblemen zijn opgelost, als de voorgenomen verbreding van de A27 en de A12 wordt uitgevoerd.

In de analyse zijn alle voorgenomen investeringen al meegenomen. Dat geldt niet voor een eventuele kilometerbeprijzing. Eurlings? wetsvoorstel voor de kilometerheffing heeft geen Kamermeerderheid meer sinds het CDA het plan heeft afgewezen, maar die partij heeft zelf een alternatief voorstel voor een ?vlakke? heffing gedaan. Daarmee is er weer een Kamermeerderheid voor een vorm van rekeningrijden. In zijn brief aan de Kamer schrijft Eurlings dat ?het aan een nieuw kabinet is om politieke en beleidsmatige conclusies te trekken, danwel een financiële vertaling te geven?.

Ook het openbaar vervoer krijgt tot 2028 te maken met capaciteitsproblemen. Dan gaat het om het binnenstedelijk vervoer in veel grote steden, zoals Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Leiden, en Eindhoven. Alleen op het hoofdrailnet van de NS zijn voorlopig geen problemen te verwachten.

 
 
Bron: NRC Handelsblad
 
  7-1-2010  


|

FlitsKaart