Experts: snel minder uitstoot door kilometerheffing en verlaging rijsnelheid

 

Minder steenkolen in energiecentrales, verlaging van de maximumsnelheid en invoeren van een kilometerheffing zijn de belangrijkste maatregelen waarmee het kabinet snel kan zorgen voor minder uitstoot van broeikasgas. Dat concluderen experts van het Planbureau voor de Leefomgeving PBL en Energieonderzoek Centrum Nederland ECN.

De experts maakten een snelle inventarisatie van mogelijkheden na de uitspraak van de Haagse rechtbank in de Urgenda-zaak, waarin het kabinet werd opgedragen om de uitstoot van broeikasgas in 2020 met 25 procent terug te brengen ten opzichte van 1990. De 'quick scan' werd woensdag gepubliceerd op de website van PBL.

Dinsdag besloot het kabinet in beroep te gaan tegen die uitspraak, maar het vonnis inhoudelijk wel uit te voeren. Met welke maatregelen dat gaat gebeuren en hoe snel ze worden genomen, liet men echter in het midden.

Volgens de studie van de experts leiden de huidige kabinetsmaatregelen tot een beperking van 18 procent broeikasgas en moeten extra maatregelen worden genomen om de resterende 7 procent te realiseren. Dat komt overeen met een extra beperking van 15 megaton uitstoot CO2.

Nederlandse energiecentrales hebben nog nooit zoveel kolen verstookt als in de afgelopen vijf maanden. Ondanks pogingen de energievoorziening te vergroenen en de uitstoot van broeikasgas te verlagen, lag het kolenverbruik bijna een derde hoger dan in de afgelopen drie jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gasgestookte centrales
Nederlandse energiecentrales hebben nog nooit zoveel kolen verstookt als in de afgelopen vijf maanden. Ondanks pogingen de energievoorziening te vergroenen en de uitstoot van broeikasgas te verlagen, lag het kolenverbruik bijna een derde hoger dan in de afgelopen drie jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Minder kolen verstoken in energiecentrales is daarvoor de makkelijkste manier. Dat kan volgens hen door die centrales te vervangen door gasgestookte centrales; door het bijstoken van méér biomassa of het in de bodem opslaan van CO2.Verkeersmaatregelen zoals het afschaffen van de 130-km limiet of een kilometerheffing zijn de andere potentieel belangrijke maatregelen.

Andere mogelijke oplossingen zijn volgens de studie te vinden in meer energiebesparing in de industrie, het sneller verduurzamen van woningen en bedrijven, en methaanreductie in de landbouw door mestvergisting.

Marjan Minnesma dwong met haar klimaatbeweging Urgenda CO2-reductie af bij de rechter. De betekenis daarvan is in in haar ogen nauwelijks te overschatten. Lees het hele interview met Minnesma hier terug.

Taboe
Marjan Minnesma dwong met haar klimaatbeweging Urgenda CO2-reductie af bij de rechter. De betekenis daarvan is in in haar ogen nauwelijks te overschatten. Lees het hele interview met Minnesma hier terug.

Onder de belangrijkste maatregelen zijn er nogal wat taboe bij de milieubeweging of coalitiepartij VVD. De milieubeweging is fel tegen de inzet van meer biomassa en wijst erop dat CO2-opslag vanwege de hoge kosten vrijwel nergens van de grond komt. De VVD is tegen minder hard rijden of een kilometerheffing.

ECN en PBL hebben niet gekeken naar de moeite of tijd die het zou kosten om maatregelen voor elkaar te krijgen, schrijven ze. Maar: ’Het zal een enorme uitdaging zijn om 15 Megaton feitelijk te realiseren, waarbij uitstel van besluitvorming het nog moeilijker maakt.’

 
 
Bron: de Volkskrant
 
  9-2-2015  


|

FlitsKaart